Aktuális jogszabályok

Az alapvető jogok biztosának 3/2023. (X. 5.) AJB utasítása a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását segítő Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület létrehozásáról

A Hivatalos Értesítő 51. számában 2023. október 5-én Az alapvető jogok biztosának 3/2023. (X. 5.) AJB utasítása a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak ellátását segítő Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület létrehozásáról és ügyrendjéről szóló határozatát hirdette ki.
Az alapvető jogok biztosa a Tanácsadó Testület meghívott tagjaként a fogyatékos személyek egyes csoportjainak országos érdekképviseleti szervezeteit, illetve a fogyatékossággal élőket képviselő szervezeteket, továbbá a fogyatékos személyek intézményi ellátásban kiemelkedő tapasztalattal rendelkező egyházak képviselőit, és a fogyatékosságtudomány elméleti ismereteit összpontosító, kiemelkedő egyetemi műhelyek képviselőit kéri fel a munkára.

Vörös kód

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján 2023. augusztus 25. péntek és 2023. augusztus 28. hétfő között a napi középhőmérséklet eléri és egyes helyeken meg is haladja a 27 °C-t. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzésével, valamint a harmadfokú hőségriasztással és az érvényben lévő riasztás tartósságával összhangban, az extrém hőségnek kitett hajléktalan személyek egészségének megóvása érdekében, 2023. augusztus 25. péntek 08.00 órától 2023. augusztus 28. hétfő 20.00 óráig az ország egész területére kiadta a vörös kód figyelmeztetést.
Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó protokoll alapján járjanak el.

Közlemény a 2023. évi felhalmozási célú átcsoportosításra vonatkozóan

A 2023. évi finanszírozási időszakára vonatkozó felhalmozási célú átcsoportosítás vonatkozásában Dr. Tóth Tibor meghozta döntését, melynek eredményeit szolgáltatásonként - alacsonyküszöb, fejlesztő foglalkoztatás, krízisközpont, utcai szociális munka -  a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Pályázati felhívások

A Slachta Margit Szociálpolitikai Intézet pályázati felhívásokat tett közzé az alábbi témákban:
A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2023
A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2023

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 15.

A pályázati felhívások itt olvashatóak: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 112. számában megjelent Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása.
A rendelet a Kvtv2023. alapján működési támogatásra jogosult nem állami fenntartók részére járó kiegészítő támogatással, valamint a konkrét fajlagos összegekkel egészíti ki a rezsikompenzációs szabályokat.
A rendelet szövege elérhető az alábbi linken: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/d341647459f11531fefe87fd73c09655e3...

Megjelent a szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2023. évi 111. számában (2023. július 27.) megjelent a szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 
A rendelettel érintett jogszabályok és témakörök:
· A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet:

A módosítás pontosítja a befogadó otthon és utógondozói ellátásra vonatkozó befogadó nyilatkozatok adatvédelmi kérdéseit
· A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása:

A módosítás kiegészíti a végzettség megjelölést: az „általános szociális munkás, diakónus” megjelöléssel.
· A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

Pontosítja a szülőn kívüli más hozzátartozó gyermekek otthongondozási díja megállapítása iránti kérelmének benyújtása körülményeit.
· A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

Pályázati felhívás a Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026 időszakra

Megjelent az Ágazati Portálon a Pályázati felhívás a Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026 időszakra.
A Pályázatot az NSZI Pkr. felületén, https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr  oldalon az alábbi határidőig kell benyújtani: 2023. augusztus 28., 23:59 percig.
A felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://szocialisportal.hu/palyazati-felhivas-a-fejleszto-foglalkoztatast-vegzo-szolgaltatok-mukodesi-tamogatasara-2024-2026-idoszakra/

Elkészült a "Támogatott lakhatás gyakran ismételt kérdések" című dokumentum

Elkészült a „Támogatott lakhatás gyakran ismételt kérdések” című dokumentum (GYIK), melynek célja, hogy segítse a szolgáltatás kapcsán eddigi felvetődő kérdések megválaszolásával e szolgáltatást nyújtó, illetve kialakító szervezeteket, fenntartókat.
A GYIK a jelenleg hatályos szakmai és jogi tartalmakkal adja közre azon kérdéseket – válaszokat, melyek az elmúlt időszakban a Belügyminisztériumhoz, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz, a Baptista Egyházi Módszertanhoz és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ és jogelődjeikhez érkeztek.
A dokumentumot kiadta: Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár
Kiadás dátuma: 2023.07.14.

Vörös kód

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzésével, valamint a másodfokú hőségriasztással összhangban az extrém hőségnek kitett hajléktalan személyek egészségének megóvása érdekében 2023. július 10-e, hétfő 08.00 órától 2023. július 12-e, szerda 20.00 óráig kiadta a vörös kód jelzést.

Oldalak