Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.11.24-én

A 2020. évi 257. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

Az emberi erőforrások minisztere 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása (136.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.11.19-én

A 2020. évi 252. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről (2-3.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.11.11-én

A 2020. évi 243. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról (86.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.06.30-án

A 2020. évi 156. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról (37-44.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.06.17-én

A 2020. évi 144. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről, valamint a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, különös tekintettel a szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályokra (21-23.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.04.29-én

A 2020. évi 91. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról (4.o.), amely érinti a legalább 200 férőhellyel működtetett, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó engedélyeseket.

Oldalak