Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2019.12.18-án

A 2019. évi 210. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról (3-26.o.). Különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására (4-9.o.),

Valamint a Kormány 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (34-37.o.). Különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítására (34.o.), illetve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítására (35.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2019.07.23-án

A 2019. évi 128. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

2019. évi LXXI törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről (2-200.o.).

Az Alkotmánybíróság 25/2017 (VII.23.) AB határozata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt érintően (288-305.o.).

Jogszabályváltozások - 2019. június 14-től

A 2019. évi 101. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályváltozások:

140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról (20-23. oldal)

1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről (73 – 107. oldal)

Jogszabályváltozások - 2019. május 28-tól

A 2019. évi 89. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályváltozások:

123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról (17-18. oldal),
1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról (29-58. oldal),
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról (59. oldal).

Jogszabályváltozások - 2019. január 1-től

Megjelentek a zömében 2019. január 1-én hatályba lépő  jogszabályváltozások a 2018. évi 213. számú Magyar Közlönyben.

303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (15-24. oldal),
305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (30-33. oldal),
306/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (36-40. oldal).

Jogszabályváltozások - 2019. január 1-től

Megjelentek a zömében 2019. január 1-én hatályba lépő  jogszabályváltozások a 2018. évi 207. számú Magyar Közlönyben.

2018. évi CXVII törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (84-108. oldal).

Különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (85-94. oldal) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (94-101.oldal) érintő válzotásokra.

Jogszabályváltozások 2018. október 15-től

Megjelentek a  2018. október 15-én hétfőn hatályba lépő, a hajléktalanellátó intézményeket érintő  jogszabályváltozások a150. és 158. számú Magyar Közlönyökben.

36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról, valamint a

191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről.

Oldalak