Aktuális jogszabályok

Vörös kód figyelmeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár

2021.07.07. 08:00 órától 2021.07.09. 20:00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést országosan.

 Az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján eljárni szíveskedjenek.

További részletek:

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-4/

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.06. 30-án

A 2021. évi 123. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról (5-8.o.) különös tekintettel a 6. oldalra.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.05.21-én

A 2021. évi 94. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával összefüggő módosításáról (38-39.o.), valamint a Kormány 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelete a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról (42-53.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.12.24-én

A 2020. évi 290. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

A Kormány 659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról (6.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.12.22-én

A 2020. évi 285. és 286. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

2020. évi CLXIV. törvény az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról (50-64.o.) - különös tekintettel az 5. §, valamint a 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (113-162.o.) - különös tekintettel 14-17. § (285. MK).
Továbbá a Kormány 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról (4-18.o.) (286. MK).

Oldalak