Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.12.24-én

A 2020. évi 290. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

A Kormány 659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról (6.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.12.22-én

A 2020. évi 285. és 286. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

2020. évi CLXIV. törvény az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról (50-64.o.) - különös tekintettel az 5. §, valamint a 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (113-162.o.) - különös tekintettel 14-17. § (285. MK).
Továbbá a Kormány 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról (4-18.o.) (286. MK).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.12.18-án

A 2020. évi 282. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

2020. évi CXLVII. törvény egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról (33-43.o.), valamint a 2020. évi CXLVIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (43-72.o.), amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt is módosítja, illetve a Kormány 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről (134-141.o.), továbbá a Kormány 612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról  (144-147.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.12.04-én

A 2020. évi 269. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

A Kormány 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről (2-6.o.), különös tekintettel a 15-18. §.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.11.24-én

A 2020. évi 257. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

Az emberi erőforrások minisztere 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása (136.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.11.19-én

A 2020. évi 252. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről (2-3.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.11.11-én

A 2020. évi 243. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok :

2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról (86.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.06.30-án

A 2020. évi 156. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról (37-44.o.).

Oldalak