Aktuális jogszabályok

Vörös kód figyelmeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős minisztérium 2022. június 27. (hétfő) 08:00 órától 2022. június 30. (csütörtök) 20:00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést az ország egész területére vonatkozóan.

Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el, mely protokollt ismét csatoljuk levelünkhöz, valamint az alábbi linken az intézkedés elérhető.

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-5/

BM - Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnéséről és a továbbiakban követendő szabályokról

Fülöp Attila a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kiadta a BMG/43/2022/SZOCSZOLG iktatószámú tájékoztatóját, amely remekül összefoglalja a járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos eddig is ismert szabályozásokat és felhívja a figyelmet, hogy továbbra is alkalmazandó:

  • Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022.03.07-én kiadott, a maszkviselésről szóló 15144-2/2022/EÜIG iktatószámú Határozata,
  • Nemzeti Népegészségügyi Központ 16947-1/2022/JIF iktatószámú körlevele, illetve ez alapján
  • a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022.04.07-én kiadott, többek között a szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályait is tartalmazó 17071-1/2022/JIF iktatószámú Eljárásrend.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.05.26-án

2022.05.26-án megjelent Magyar Közlöny 88. számában kihirdetésre kerültek a következő jogszabályok:

  • 2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
  • A Kormány 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról
  • A Kormány 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelete egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.05.24-én

A Magyar Közlöny 86. számában, 2022. május 24-én, megjelent a 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

A Törvényben foglaltak alapján – többek között – az alábbi jogszabályok kerültek módosításra:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, melyben „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény , melyben „a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, valamint az általa vezetett minisztérium” megnevezés kerül a miniszter és a minisztérium szöveg helyébe. Valamint kiegészítésre került a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felhatalmazása, a rendeletben történő szabályzáshoz.

Hatályba lépés ideje: a kihirdetést követő napon.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.05.24-én

 

A Magyar Közlöny 85. számában, 2022. május 24-én, az alábbi Kormányrendeletek jelentek meg:

A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Rendelet – többek között – az alábbiakról rendelkezik:

"1. § A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki."

"3.§ (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek."

Hatálybalépés dátuma: 2022. május 25.

____________________________________________________________________________________________________________________________

A Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-től megszűnik.

Valamint az alábbi Kormányrendeletek is hatályukat vesztik 2022. június 1-től:

NNK Körlevél - „Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai”

2022. április 28. dátummal megjelent a Nemzeti Népegészségügyi Központ 16947-1/2022/JIF számú, „Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai” tárgyú Körlevele, amely a Szociális Ágazati Portálon is elérhető:
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/Szocialis-intezmenybe-torteno-felvetel-visszavetel-atvetel-szabalyai.pdf

Jelen dokumentum hatályon kívül helyezi a 2021.12.09-én kiadott 67883-2/2021/JIF iktatószámú NNK Körlevelet, amely az új ellátottak felvételét szabályozta. Ennek értelmében beköltözés esetén az oltással nem rendelkezőktől sem lehet negatív PCR leletet kérni.
Azonban amennyiben a koronavírus fertőzöttség gyanúja fennáll, a háziorvos vagy az intézmény által kötelezően elvégzett AG gyorsteszt eredményét kell figyelembe venni és a 17071-1/2022/JIF iktatószámú Eljárásrendben foglaltak szerint kell eljárni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. március 07-én kiadott 15144-2/2022/EÜIG NNK Határozat a látogatási tilalom visszavonásáról és a maszkviselés szabályainak meghatározása szociális intézményekben, illetve a 2022. április 07-én kiadott fenti iktatószámú NNK Eljárásrend érvényben van továbbra is.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.02.08-án

2022. február 8-án a Magyar Közlöny 2022. évi 22. számában megjelent  a Kormány 35/2022. (II.8.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I.20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről. (2.o. - 3. o.)

A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításnak hatálybalépése – többek között – az alábbiak szerint módosul:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 

Hatálybalépés: 2022.05.01.

Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai kerültek módosításra.

A koronavírus elleni védettség - a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti -

            a) hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy

            b) védőoltást igazoló applikációval igazolható.

A védettség érvényességének igazolásakor az ellenőrző szerv vagy személy jogosult a személyazonosító okmányon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.


A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

Hatálybalépés: 2022.05.01.

Oldalak