Aktuális jogszabályok

Vörös kód kiadása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős minisztérium 2022. július 21. (csütörtök) 08:00 órától 2022. július 25. (hétfő) 20:00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést az ország egész területére vonatkozóan. 

Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el, mely protokoll az alábbi csatolmányban elérhető.

A rendelkezés az alábbi linken olvasható:

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-6/

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.07.15-én

A Magyar Közlöny 2022.07.15-én megjelent 117. számában kihirdetésre került a belügyminiszter 21/2022. (VII. 15.) BM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról (109.o.).

A módosítás értelmében a 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a továbbképzési kötelezettséget 2022. december 31-ig kell teljesíteni.

Vörös kód meghosszabbítása 2022.07.04-ig

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős minisztérium a 2022.06.27. 08:00 órától kiadott vörös kód figyelmeztetés további meghosszabbítását rendelte el 2022.07.04. 20:00 óráig országosan.

Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el, mely protokollt ismét csatoljuk.

Az intézkedés az alábbi linken érhető el:

VÖRÖS KÓD MEGHOSSZABBÍTÁSA – Szociális Ágazati Portál (szocialisportal.hu)

 

NNK Határozat a maszkviselés szabályainak módosításáról

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2022. június 30-án kelt 15141-3/2022/EÜIG iktatószámú Határozata alapján, a szociális intézményekben 2022. július 1-től a maszkviselést visszavonásig felfüggeszti.

Hivatkozva a 2021. október 29-én kiadott, 66340-2/2021/EÜIG számú, 2022. március 7-én kelt, 15144-2/2022/EÜIG számú határozattal módosított határozat a szociális intézményekben történő maszkviselésre vonatkozó 3. pontjára, mely a jelölt időponttól – visszavonásig – hatályát veszti.

A Határozat az alábbi linken érhető el.

Vörös kód meghosszabbítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős minisztérium a 2022.06.27. 08:00 órától kiadott vörös kód figyelmeztetés meghosszabbítását rendelte el 2022.07.01. 20:00 óráig országosan.

Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el, mely protokollt ismét csatoljuk.

Az intézkedés az alábbi linken érhető el:

https://szocialisportal.hu/voros-kod-meghosszabbitasa/

 

Vörös kód figyelmeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős minisztérium 2022. június 27. (hétfő) 08:00 órától 2022. június 30. (csütörtök) 20:00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést az ország egész területére vonatkozóan.

Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján járjanak el, mely protokollt ismét csatoljuk levelünkhöz, valamint az alábbi linken az intézkedés elérhető.

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-5/

BM - Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnéséről és a továbbiakban követendő szabályokról

Fülöp Attila a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kiadta a BMG/43/2022/SZOCSZOLG iktatószámú tájékoztatóját, amely remekül összefoglalja a járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos eddig is ismert szabályozásokat és felhívja a figyelmet, hogy továbbra is alkalmazandó:

  • Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022.03.07-én kiadott, a maszkviselésről szóló 15144-2/2022/EÜIG iktatószámú Határozata,
  • Nemzeti Népegészségügyi Központ 16947-1/2022/JIF iktatószámú körlevele, illetve ez alapján
  • a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022.04.07-én kiadott, többek között a szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályait is tartalmazó 17071-1/2022/JIF iktatószámú Eljárásrend.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.05.26-án

2022.05.26-án megjelent Magyar Közlöny 88. számában kihirdetésre kerültek a következő jogszabályok:

  • 2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
  • A Kormány 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról
  • A Kormány 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelete egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.05.24-én

A Magyar Közlöny 86. számában, 2022. május 24-én, megjelent a 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

A Törvényben foglaltak alapján – többek között – az alábbi jogszabályok kerültek módosításra:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, melyben „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény , melyben „a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, valamint az általa vezetett minisztérium” megnevezés kerül a miniszter és a minisztérium szöveg helyébe. Valamint kiegészítésre került a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felhatalmazása, a rendeletben történő szabályzáshoz.

Hatályba lépés ideje: a kihirdetést követő napon.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.05.24-én

 

A Magyar Közlöny 85. számában, 2022. május 24-én, az alábbi Kormányrendeletek jelentek meg:

A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Rendelet – többek között – az alábbiakról rendelkezik:

"1. § A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki."

"3.§ (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek."

Hatálybalépés dátuma: 2022. május 25.

____________________________________________________________________________________________________________________________

A Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-től megszűnik.

Valamint az alábbi Kormányrendeletek is hatályukat vesztik 2022. június 1-től:

Oldalak