Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások 2017. augusztus 18.

Megjelent a 235/2017. (VIII.18.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról, mely módosítja többek között a házi segítségnyújtásra, bentlakásos ellátásokra, hajléktalan személyek átmeneti szállására vonatkozó térítési díj megállapítást. 

Jogszabályváltozások 2017. augusztus 10.

Megjelent a 17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása
 

2016 évi CLXV., CLXVI. törvény és 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

2016. évi LXXVII. törvény

90. számú Magyar Közlönyben megjelent "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról" szóló 2016. évi LXXVII. törvény. A törvény 4-5. §-a a nagykorú gyermek tartási kötelezettségét szabályozza a rászoruló szülőjével szemben, mely intézményeink működését, gazdálkodását is érinti. Hatályba lép: 2016. július 1! A 27. § szerint: csak a hatályba lépés után nyújtott ellátás esetén alkalmazható a jogszabály.

2016. évi LXVII. törvény

A 88. számú Magyar Közlönyben megjelent Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény. A törvény módosítja - többek között - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, illetve a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt!

A Közlöny az említett törvénnyel