Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.06.30-án

A 2020. évi 156. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról (37-44.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.06.17-én

A 2020. évi 144. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről, valamint a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, különös tekintettel a szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályokra (21-23.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.04.29-én

A 2020. évi 91. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról (4.o.), amely érinti a legalább 200 férőhellyel működtetett, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó engedélyeseket.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.04.05-én

A 2020. évi 65. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről (8-12.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.02.19-én

A 2020. évi 25. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (2-5.o.).

 

Módosult az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet – kikerülnek a vezetendő mellékletek!

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet.

A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy  a jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékleteként szereplő vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati Portált rendeli. Ennek megfelelően a hivatkozott dokumentumok a Portál Tudástár / Iratminták oldaláról érhetők el.

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/238786?redirect=/iratmintak

Oldalak