Szervezet- és működésfejlesztés, módszertani megújulás

Kedvezményezettek neve
Katolikus Szeretetszolgálat (konzorciumvezető)
Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat (konzorciumi partner)

A projekt címe
Szervezet- és működésfejlesztés, módszertani megújulás a Katolikus Szeretetszolgálat és a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat együttműködésében

A szerződött támogatás összege
202 710 627 Ft

A támogatás mértéke
100 %

A projekt tartalmának bemutatása
A projekt célja olyan hosszabb távon fenntartható egyedi szervezetműködtetési eszközök kialakítása, amelyek elősegítik a fenntartó intézmények és a szervezeteik hatékonyabb működését, az információ áramlását, továbbá új szakmai módszerek kidolgozásának és új eljárások bevezetésének adnak lehetőséget. A projektben tervezett tevékenységeket két egymással koherensen összefüggő szakmai alprogram keretein belül valósulnak meg: a szervezetfejlesztéssel, módszertani tevékenységgel, továbbá informatikai fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek a Szervezetfejlesztési és Módszertani Alprogramban, míg a minőségirányítási rendszer fejlesztésével kapcsolatos, illetve a szervezetek belső működési hatékonyságát támogató tevékenységek a Működésfejlesztési Alprogramban kerülnek megvalósításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma
2021.01.29.

A projekt azonosító száma
EFOP-1.9.8-17-2017-00009

További információk