Képzések

Demencia Akcióterv és az idősellátás kockázatai – November 26.

Katolikus Módszertani Szakmai Nap

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertan pontszerzésre alkalmas minősített szakmai tanácskozást hirdet (5 pont), nem kizárólag idősellátásban dolgozók részére.

Kiemelt témánk a Demencia Akcióterv, amelyről most először kaphatnak első kézből információt a tisztelt Kollégák. Emellett újdonságként  jelenik meg a kockázatmenedzsment, amelynek beemelése a napi munkafolyamatokba, minden intézménytípus esetében előremutató és hosszútávon a munkánkat segítő szemlélet.

Időpont: 2019.11.26. 9:30-tól 16 óráig.

Helyszín: Katolikus Szeretetszolgálat, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Délelőtti program:

 • A Demencia Akcióterv  előkészületei - előadó: Dr. Beneda Attila, a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság családpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 • Demenciával élők étkeztetése – előadó: Kocsis Edina, a Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona intézményvezetője,
 • Demenciával élők az egészségügyi rendszerben – előadó: Joó Sándor, a Katolikus Szeretetszolgálat szakápolási referense,
 • Kockázatmenedzsment az intézményi gyakorlatban –  pódiumbeszélgetés
  • moderátor: Kránitz Péter okleveles közgazda, kockázatmenedzsment szakértő
  • szakemberek:
   • Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - Katolikus Szeretetszolgálat főigazgató,
   • Kányai Róbert - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Győr igazgató,
   • Ignáczné Atkári Klára - Katolikus Szeretetszolgálat Pax Otthona vezető ápoló,
   • Králik Judit élelmiszer-, kémiai, tűz- és munkabiztonsági szakértő,
    • cél: érzékenyítés és figyelemfelhívás a felelős, tudatos és biztonságos intézményműködtetésre
    • Feldolgozásra kerülő szakterületek:
     1. Szakmai elvárások: gondozási és ápolási kockázatok észlelése kezelése – szakmai sztenderdizáció lehetősége
     2. Működésbiztonsági elvárások: a működési folyamatok biztonsága, munkavédelem, tűz-, kémiai-, és élelmiszerbiztonság

Délutáni program:

Szekcióülések:

 • Kockázatmenedzsment az gyakorlatban,
 • Demenciával élők az egészségügyi rendszerben.

A képzés költsége: 2000 Ft/fő. (a jelentkezési lap kitöltése után utalható)

A részvételhez és a számla kiállításához kérjük töltsék ki az alábbi jelentkezési lapot.

Utalási adatok:

Katolikus Szeretetszolgálat - 10700024-69617094-51100005

Kérjük, hogy az átutalás legkésőbb a jelentkezési lap megküldésének napján történjen meg!

A banki átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a résztvevő nevét!

Kapcsolattartó: 
Deli Endre Dániel - deli.endre@szeretetszolgalat.hu
Szlávik Bence - szlavik.bence@szeretetszolgalat.hu

Képzés napja vagy napjai: 
2019. november 26. (kedd) 09:30 - 15:00
Helyszín: 
Katolikus Szeretetszolgálat (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)

Veszteség- és gyászfeldolgozás képzés szociális szakembereknek

Kedves Kollégák!

A Katolikus Szeretetszolgálat szeretettel hívja Önt a „Veszteség- és gyászfeldolgozás képzés szociális szakembereknek” című programjára, tekintettel a kimagasló érdeklődésre megismételjük az októberi képzést.

Célcsoport: személyes gondoskodást végző szakemberek

Időtartam: 2 és 1/2 nap, 2019. november 18. - november 20.

Helyszín: Katolikus Szeretetszolgálat, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Vezeti: Dr. Hegedűs Katalin és Geiszbühl-Szimon Petra

 

A képzésen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Maximális résztvevői létszám: 15 fő

Kérjük, részvételi szándékát 2019. november 14. (péntek) 12:00-ig jelezze!

Részletek a mellékelt tematikában.

Kapcsolattartó: Szlávik Bence (0630-2590628)

 

 

Képzés napja vagy napjai: 
2019. november 18. (hétfő) 13:00 - 17:00
2019. november 19. (kedd) 09:00 - 17:00
2019. november 20. (szerda) 09:00 - 17:00

Meghívó - Gyászfeldolgozó csoport

Segítség a gyászban azoknak, akik nem találnak lelki békére.  A sorstársak között enyhül a fájdalom.

A díjtalan foglalkozásokra szeretettel várjuk mindazokat, akik régebben (1-5 éve) vagy a közelmúltban veszítették el szeretett hozzátartozójukat és hisznek a gyászfeldolgozó csoport sorstársi közösség erejében, mint az egyik legerősebb gyógyító hatásban. Az alkalmak során a résztvevők feldolgozást segítő gyakorlatokat is kapnak, amelyek fokozatosan végigvezetik a megnyugvás útján.

A tíz foglalkozásra 2019. október 3-tól december 5-ig kerül sor, hetente 1 alkalommal, csütörtökönként 16:00 és 17:30 óra között. 

Az első alkalom időpontja, helyszíne: 2019. október 3. (16:00 – 17:30-ig), 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. I. emelet, 113-as szoba.

A foglalkozásokat tartja: Dr. Bodonyi Edit, Dr. Hegedűs Katalin 

A csoportban való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Maximális résztvevői létszám: 12 fő

Kérjük, részvételi szándékát 2019. szeptember 27. (péntek) 12:00-ig jelezze!

Kapcsolattartó: Szlávik Bence (0630-2590628)

Képzés napja vagy napjai: 
2019. október 03. (csütörtök) 17:00 - 2019. december 05. (csütörtök) 18:30

Veszteség- és gyászfeldolgozás képzés szociális szakembereknek

Kedves Kollégák!

A Katolikus Szeretetszolgálat szeretettel hívja Önt a „Veszteség- és gyászfeldolgozás képzés szociális szakembereknek” című programjára.

Célcsoport: személyes gondoskodást végző szakemberek

Időtartam: 2 és 1/2 nap, 2019. szeptember 30. - október 2.

Helyszín: Katolikus Szeretetszolgálat, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Vezeti: Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Bodonyi Edit
 

A képzésen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Maximális résztvevői létszám: 15 fő

Kérjük, részvételi szándékát 2019. szeptember 6. (péntek) 12:00-ig jelezze!

Részletek a mellékelt tematikában.

Kapcsolattartó: Szlávik Bence (0630-2590628)

 

A helyek beteltek, amint lesz üres hely közzétételre kerül!

Képzés napja vagy napjai: 
2019. szeptember 30. (hétfő) 13:00 - 17:00
2019. október 01. (kedd) 09:00 - 17:00
2019. október 02. (szerda) 09:00 - 17:00

Elindult a jelentkezés a szociális vezetőképzésre

Örömmel értesítjük a tisztelt kollégákat és érdeklődőket, hogy elindult a jelentkezés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Katolikus Szeretetszolgálat által közösen szervezett szociális vezetőképzésre.
A képzést a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2018. szeptember 4-5-i döntése értelmében a két szervezet együttműködésben fogja megvalósítani.

A képzések regionálisan kerülnek megszervezésre, régióként minimum egy helyszínen, tehát idővel minden régióban elindulnak a képzéseink.
Szeretném kiemelni, hogy az országban elsőként szociális alap vezetőképzések is indulnak, a mester vezetőképzések mellett.
Egy képzés 3 alkalomból áll, az alap szintű képzések 2, a mester szintűek 3 naposak. A jelentkezési felületen a képzési alkalmak első napja van feltüntetve, alap szinten a következő napot, mester szinten a következő két napot is magában foglalja egy-egy alkalom.

Ez úton is szeretnék felhívni figyelmüket a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet következő szakaszára:
„20. § (1) Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést kell teljesíteni.”

A jelentkezés az OJKF rendszerben történik, amely az alábbi internetcímen érhető el:
https://ojkf.szgyf.gov.hu/

Tájékoztatás a szociális vezetőképzésről

 

Tájékoztatás a szociális vezetőképzésről 2018. július 1-étől a szociális szakvizsga rendszert a szociális vezetőképzés váltotta fel.

A képzés rendszerét a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet határozza meg. Eszerint szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha

 1. állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet intézményvezetője,
 2. integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője,
 3. intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
 4. vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

 1. az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el (meghosszabbítás vagy ismételt megbízás esetén a részvételi kötelezettség kezdete a meghosszabbítás vagy az ismételt megbízás kezdő időpontja); továbbá
 2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

A vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. A vezetőképzés szintjei az alap- és mester vezetőképzés, amelyek alapozó és megújító képzési szakaszokból állnak.

A képzés időtartama:

 

Alapozó képzés

Megújító képzés

Alap szintű vezetőképzés

80 óra