A Családok Átmeneti Otthonának a korszerűsítésére, valamint a szociális szakmai munka fejlesztése

Kedvezményezettek neve
Katolikus Szeretetszolgálat

A projekt címe
Intézménykorszerűsítés a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon - Családok Átmeneti Otthonában”

A szerződött támogatás összege
46 426 238 Ft

A támogatás mértéke
100 %

A projekt tartalmának bemutatása
Az európai uniós támogatással magvalósuló projekt négy pillérre támaszkodik. Az első az ÉPÜLET ÁTFOGÓ ENERGETIKAI felújítása, melynek része, a fűtési rendszer átalakítása, a külső szigetelés és vakolat, valamint a vízhálózat javítása. A korszerűsítés költséghatékony üzemeltetést eredményez, csökken a környezeti terhelés és javul a lakóteret használók közérzete. Második a FUNKCIONÁLIS AKADÁLYMENTESÍTÉSI FOLYAMAT, mely során az épület bejáratától, a lakószobákig akadálymentessé válik az épület a látás és mozgássérültek számára is, így biztonságosabbá válik a közlekedés. A harmadik, a már meglévő KÖZÖSSÉGI TEREK ÁTALAKÍTÁSA, valamint a TETŐTÉR bevonása a családok ellátásába. A szobák komfortosabbá tételével a lakók és a dolgozók életkörülményei javulnak. A bútorok cseréje lehetővé teszi a jobb helykihasználást. A tetőtér átalakításával egy új nagy tér nyílik meg, mely további családok befogadását teszi lehetővé, valamint közösségi célokat is fog szolgálni. A negyedik, a munkatársak szakmai fejlesztő programjának a megvalósítása. A szakmai program keretében szupervízióval segítjük a dolgozók mentális egészségét. A munkatársak kooperációs készségeinek a javítása érdekében és a közösségi tudat erősítésére, csapatépítő programot szervezünk. Így hatékonyabbá válik a családoknak nyújtott szociális szakmai munka, a pszichológiai támogató tevékenység. Innovatív programként családi napot, és nyílt napot tervezünk a korszerűsített Otthonban.

A projekt tervezett befejezési dátuma
2020.03.31.

A projekt azonosító száma
EFOP-2.2.3-17-2017-00042

További információk