Szakmai szótár

Kulcsszó Érintett jogszabályok Részletes leírás
Adatkezelés, (lakók nyilvántartása)

20.§. (1-9) z

Adatközvetítés várakozók-, bírság (fenntartó)

1993.évi (III.)Törvény 92/L.§(3), 20.§(2a),

415/2015. Korm.r. 12.§(1-2),13.§(1-3), 14.§ (1), 1.sz.melléklet

Adatmódosítás
Adatmódosítás kérelmezése (fenntartó) szolgáltatói adatváltozásnál

369/2013 (X.24) Korm.r. 27.§(1-4), 28.§(1-2), 29. §(1-4), 30.§(1-4)

Adatmódosító eljárásban vizsgálat

369/2013 (X.24) Korm.r. 31.§(4)a,b, 31.§(7)

Adatok törlése (ellátást igénylők)

1993.évi (III.)Törvényi 23.§ (1,2)

 

Adatokba betekintés

1993.évi (III.)Törvényi 22.§(1,2)

Adatrögzítő munkatárs informatikai rendszerben- jogosultságai

369/2013 (X.24) Korm.r. 16.§(1-3)

Adatszolgálatatás intézmény működéséről (engedélyes)

369/2013 (X.24) Korm.r. 13.§(1-3)

Adattörlés (dolgozói)

1993.évi (III.)Törvényi 92/G. §(1)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 8.§.(1-3)

Adattovábbítás

1993.évi (III.)Törvényi 21.§, 92/H.§

Ágazati azonosító

369/2013 (X.24) Korm.r. 7.§(1-6)

Ágazati portál

1993.évi (III.)Törvény 92/K (4a)

Ágazati pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 5.sz.melléklet

34/2014. Korm.rend. 1.§(b), 6-9.§

Ágazatspecifikus munkakörök

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(11)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 2.sz.melléklet

Akadálymentesítés (építészeti)

253/1997. Korm.r. 62.§(5-7),63.§(1-3), 64.§(1-4), 66.§(1-2)

Alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 40.§(5)

Alapgyógyszer

1993.évi (III.)Törvény 117/A.§ (3)

Alapító okirat

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1) b.

Alapnormatíva

1993.évi (III.)Törvény 127.§

Alapszabadság

1992.évi (XXXIII.) Törvény 56.§(a,b)

Alapszolgáltatások

1993.évi (III.)Törvény 57.§ (1)

Állami támogatásra jogosultak

1993.évi (III.)Törvény 58/A §

Ápolás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 98.§(1-5)

Ápolás (fokozott ápolást igénylő, fogyatékos)

1993.évi (III.)Törvény 43/A§ (1-5)

Ápolási díj

1993.évi (III.)Törvény 40.§

Ápolási díjra jogosult hozzátartozó

1993.évi (III.)Törvény 41..§(1-3)

Ápolási díjra nem jogosult

1993.évi (III.)Törvény 42.§(1-6)

Ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatások

1993.évi (III.)Törvény 67.§ (1-2)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 63.§(1)

Átadó füzet

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 51.§(2)

Áthelyezés (állami fentartás)

1993.évi (III.)Törvény 109.§(1-5)

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

1993.évi (III.)Törvény 80.§. (1-3), (3a)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 85.§(1-6)

Átmeneti gondozóház működési ideje

1993.évi (III.)Törvény 138.§(4) zárórendelelk.

Autópályák-, utak, főutak használata, díja

36/2007 (XII.)SzMM.r. 2.§(4), 3.§(1-2),5.§, 6.§(1,6),7/A, 8.§

Befogadás közzététele

369/2013 (X.24) Korm.r. 19/A.§(1-5)

Befogadás, lefedettség, finanszírozás céljából

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(b)

489/2013. Korm. rend. 1.§(a)

Behajthatatlan követelés

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4)10.

Bejelentési kötelezettség egyházi és nem állami intézmény részéről

369/2013 (X.24) Korm.r. 24.§(1-3)

Bejelentési kötelezettség intézményi

369/2013 (X.24) Korm.r. 23.§(1-2)

Bejelentési kötelezettség változás esetén fenntartói

369/2013 (X.24) Korm.r. 25.§(1-4)

Belépési hozzájárulás, külön szerződés

1993.évi (III.)Törvény 94/C§ (3)f, 117/C.§ (1-6), 119/A.§(1-2)

Bérpótlék

2012. évi  I. tv. (mt.) 139-145.§

Beruházás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4)7.

Beruházásokhoz szükséges hatósági engedélyezési eljárások

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.sz.melléklet

Beszámolási kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 4.§

Beteg invazív beavatkozás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 18.§(1-2)

Beteg kötelezettségei

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 26,§(1-3)

Beteg önrendelkezési joga

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 15.§(1-6)

Beteg panaszainak kivizsgálása

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 29.§(1-4)

Beteg tájékoztatásához való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 13.§(1-9)

Betegek jogai

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 5.§-25.§

Betegellátás visszautasításának joga

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 20.§(1-8)

Betegjogi képviselő

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 30.§(1-6), 31.§

Betegszabadság

2012. évi  I. tv. (mt.) 126.§

Beutaló határozat tartalma

1993.évi (III.)Törvény 94/A§(4)

Bevándorló személy (szt.3.§) lakcímének igazolása

63/2006. Korm.rendelet 11.§

Bevándorló személy (szt.3.§) szocális ellátásra jogosultsága

63/2006. Korm.rendelet 12.§(1)

Bíróság perekben soron kívül jár el

1993.évi (III.)Törvény 11.§(3-5)

Bizonylati elv, fegyelem

2000. évi C. tv. (számviteli) 165.§

Bizonylatok megőrzése

2000. évi C. tv. (számviteli) 169.§

Család

1993.évi (III.)Törvény 4.§ (1) c.

Cselekvőképtelen

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(t)

Cselekvőképtelen beteg személy nyilatkozata

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 16.§(1-7)

Demencia szakvélemény

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 21.§(5)

Dokumentációs rend (ellátotti)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1-2)

Dolgozó ha más jogviszony alapján is köteles pontokat gyűjteni, annak beszámítása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(3)

Dolgozó szakmai pontok

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(1-7)

Dolgozó szakmai továbbképzésének időszaki teljesítésének kötelezettsége

9/2000. (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1)

Dolgozó szakmai továbbképzési program típusa

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(5-7)

Dolgozó szociális szakvizsga

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 5.§(1-6)

Dolgozó továbbképzéséről tájékoztatás szociális ágazati portálon

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 4.§(1-10)

Dolgozó továbbképzési időszakának megszakítása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1-6)

Dolgozók (szakképzett)szakmai

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 113.§(1-5)

Dolgozók felmentése képzés alól

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 114.§(2-5), 6.§(5)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(3)

Dolgozók jogai

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§ (1-6)

Dolgozók képesítése (szakmai)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.sz.melléklet

Dolgozók létszámelőírásai (szakmai)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.sz.melléklet

Dolgozók működési nyilvántartása (szakmai), adattovábbítás

1993.évi (III.)Törvény 92/D.§(1-4), 92/E.§(1-3), 92/F.§(1-4), 92/H.§

Dolgozók munkaköri leírása

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(e.)

Dolgozók szakmai továbbképzése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(1-3)

Dolgozók szakmai továbbképzése többes jogviszony esetén

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(2.)b.

Dolgozók továbbképzése, elmaradása

1993.évi (III.)Törvény 92/D.§(1-4),

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(1-5)

Dolgozók továbbképzésének részvételi díj vállalása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(3-5)

Dolgozók veszélyhelyzet kezelés, belső utasítás

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(3)

Dolozó szociális alapismereti tanfolyama

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 6.§(1-5)

Dolozók megismételt vizsgadíjával összefüggő díj viselése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(5)

E-képviselő jogosultsága engedélyes adatrögzítés

369/2013 (X.24) Korm.r. 16.§(1-3)

Egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(2), 1.sz.melléklet

Egészségügyi ápolási dokumentáció

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 53.§(1-3)

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§, 136-137.§,

4/2000. EüM rendelet 1.sz.melléklet

 

Egészségügyi beteg

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(a)

Egészségügyi dokumentációhoz való megismerés joga

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§(1-13)

Egészségügyi dolgozó

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(d)

Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása, törlése

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 112.§(1-9),112/A.§(2-5),113.§(1-4),113/A.§(1-4)

Egészségügyi dolgozók védelme

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 139.§

Egészségügyi ellátás, alapápolás, eü.személyi lap

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§,53.§

4/2000. EüM rendelet 1.sz.melléklet

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§,136-137.§

 

Egészségügyi ellátáshoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 6.§

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés

18/1998. NM.rendelet 3/A.§(1)

Egészségügyi intézmény

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(g)

Egészségügyi kártevők elleni védekezés

18/1998. NM.rendelet 36.§(1-8)

Egészségügyi szakápolási engedély kiadásának ellátási formái, jegyzéke

2/2004.Eü.rendelet 2.sz.melléklet,  II. működési engedély,

Egészségügyi szakápolási engedély megőrzése, törlése, módosítása

2/2004.Eü.rendelet 6.§(3),7.§(1-2),11/A.§

Egészségügyi szakápolási engedély tartalma

2/2004.Eü.rendelet 4.§(1-3)

Egészségügyi szakápolásra működési engedély

2/2004.Eü.rendelet 1.§(1-2)

96/2003. Korm.rendelet 11.§(1-11)

Egészségügyi szakképesítés, tevékenység

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(q),3.§(y)

Egészségügyi szakma

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(q)

96/2003. Korm.rendelet 3.§(e.)

 

 

Egészségügyi szakmai képzés

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 115.§(1-2),116/A.§(1-10),116/B.§(1-5),

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

1993.évi (III.)Törvény 54.§(1-3)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§(1-3)

Egészségügyi, államigazgatás feladatai (környezet, kémia,biológiai…)
Egészségügyi, államigazgatás feladatai (környezet, kémia,biológiai…)

1991. évi XI.tv. 3.§(a-d),4,§(1-8)

EGT állam

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(x)

Egyéb szervezet (egyházi jogi személy)

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4) j.

1997.évi CXXIV. Tv 1.§

Egyéb szolgáltatás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(7).2.,

Egyedül élő

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)e

Egyéni gondozási terv

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§.(1-4), 9.§(1-2)

92/2008 (IV.23) Korm r, 9.§(5)a.,

Egyéni vállalkozó

1993.évi (III.)Törvény 4-§(1)mc

Egyházi fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)mb

Egyházi fenntartók tanácsa

1993.évi (III.)Törvény 132.§(2)o, zárórendelkezés

Egyházi kiegészítő támogatás korrekciója

489/2013. Korm. rend. 27.§(1-5), 28.§(1)

Egyházi kiegészítő támogatás megtérítése

489/2013. Korm. rend. 28.§

1997.évi CXXIV. Tv 4.§(2-4), 6.§,

2013. évi CCXXX.tv. 34.§(2-5)

Egységes számlarend

2000. évi C. tv. (számviteli) 160.§

Élelmezési napok nyilvántartása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.sz.melléklet

Élelmezést ha a lakó nem veszi igénybe visszatérítés

29/1993 (II.17.)Korm.r. 29.§(3)

Életmentő beavatkozás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(n)

Elhunyt ellátott hagyatéki teendők

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 62.§(1-6)

Elkülönített pénzeszköz kezelése

1993.évi (III.)Törvény 92/C.§

188/1999. Korm.rend. 15.§A-E

Ellátás igénybevételének módja

1993.évi (III.)Törvény 93.§(1-4)

Ellátási kötelezettséget teljesítő fenntartó

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(c.)

Ellátási megállapodás önkormányzattal, társulás

1993.évi (III.)Törvény 90.§(2-4), 90/A.§, 91.§(1-5),

Ellátási szerződés, tartalmával együtt

1993.évi (III.)Törvény 91.§(1-5), 94/D.§,120-121.§, 122.§,

Ellátási terület

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(d)

Ellátási terület

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(d)

Ellátások formái (pénzbeni)

1993.évi (III.)Törvény 25.§(1-14)

Ellátások formái (szociális)

1993.évi (III.)Törvény 56.§(1-2), 57.§(2a)

Ellátást igénylő személyi jognyilatkozata

1993.évi (III.)Törvény 93.§(2), 94/C.§(2a)

Ellátatlan személyek részére nem köteles emeltszintű szolgáltatás biztosítani

369/2013 (X.24) Korm.r. 47.§(1-4),48.§(1-2)

Ellátható személyek intézményekben

1993.évi (III.)Törvény 57.§(3-4)

Ellátott

92/2008 (IV.23) Korm r, 1.§(3).a.,

Ellátott felvét férőhely 10%-ig

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§ (1-2)

Ellátottak (gondozási) felülvizsgálata

1993.évi (III.)Törvény 113/A.§

92/2008 (IV.23) Korm r, 1.§(b), 6.§-7.§,

Ellátottak jogai

1993.évi (III.)Törvény 94/E.(1-14), 94/F.§(1.2)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.§(1-2)

Ellátottak nyilvántartása (törzskönyv)

1993.évi (III.)Törvény 20.§(1-9)

Ellátottak számára gazdasági kimutatás

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(3)

Ellátottak tájékoztatása

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§ (3)

Ellátotti dokumentáció, kérelem

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(1-6)

Ellátottjogi képviselő

1993.évi (III.)Törvény 94/K.§ (1-14)

214/2012. Korm.rend. 8.§(1-3), 10.§(1),

Ellátottjogi képviselő feladatai

1993.évi (III.)Törvény 94/K.§ (1,2)

Ellenőrzés (hatóságok részéről)

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(7)a,b,

Ellenőrzés jogkövetkezményei

369/2013 (X.24) Korm.r. 40.§(1-3),41.§(1-4),

Ellenőrzés lefolytatása (próbavásárlás)

369/2013 (X.24) Korm.r. 36.§(1-4),37.§(1-10),39.§(1-7),

Előgondozás során intézményvezető feladata

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§

Előgondozás, célja, tájékoztató, adatlap

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§ (1,2),5.§, 6.§(1,2,6),9.§(1),2.sz.melléklet

Előgondozást követő feladat

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 14.§(3)

Előgondozást végző személy feladata

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§(1-6), 7.§(a-e)

Emberi méltósághoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 10.§(1-7)

Emeltszintű ellátásban részesülő (2007.12.31-ig) állományban levő ellátottak gondozási szükségletének mérése

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(6)

Emeltszintű férőhely

1993.évi (III.)Törvény 138.§(7) zárórendelkezés

Engedély módosítása, minimumfeltételek miatt

96/2003. Korm.rendelet 15.§(1-3)

Engedélyes

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(f)

Engedélyes bejegyzésének időbeli hatálya

369/2013 (X.24) Korm.r. 8.§(1-4),18.§(1-4), 15.§(-1-2), 16.§(1-3).17.§(1-6)

Engedélyes bejegyzéséről értesítése

369/2013 (X.24) Korm.r. 16.§(3)

Engedélyes bejegyzési eljárásban szakértő kirendelése

369/2013 (X.24) Korm.r. 20.§(2-4)

Engedélyes bejegyzési űrlap

369/2013 (X.24) Korm.r. 4.sz.melléklet

Engedélyes területi illetékes engedélyező szerve

369/2013 (X.24) Korm.r. 40.§(1-7)

Engedélyes törlése

369/2013 (X.24) Korm.r. 35.§(1-6)

Engedélyezési eljárás, kérelem

96/2003. Korm.rendelet 7.§(1-9),8.§(1-7)

Érdekképviselet (ellátott)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.§(2)

Érdekvédelem, fórum

1993.évi (III.)Törvény 94/J.§, 97.§,99.§(1-5),99/A.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 43/A.§ (1-4)

Eredménykimutatás tartalma, tagolása

489/2013. Korm. rend. 70-95/B.§

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 1.sz.melléklet

Érték- és vagyonmegőrzés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 60.§(1-3),61.§(1-3)

Értékelés (szakmai munka) fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 92/B.(1)d.

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 13.§

Értékelő adatlap

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.sz., 4.sz. melléklet

Értesítés küldése a működést engedélyező hatóságtól (változás esetén)

369/2013 (X.24) Korm.r. 26.§

Eseti térítési díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

Eszközök bekerülési értéke

2000. évi C. tv. (számviteli) 47-51.§

Eszközök értékcsökkenése

2000. évi C. tv. (számviteli) 52-53.§

Eszközök értékvesztése

2000. évi C. tv. (számviteli) 54-56.§

Étkeztetés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 45.§(1-4)

Eü.szakápoláshoz helyszíni szemle

96/2003. Korm.rendelet 9.§(1-3),10.§(2)

Eü.szakápolási engedély, átmeneti engedély

96/2003. Korm.rendelet 13.§(1-7)

Eü.szakma kódja, szakápolás

2/2004.Eü.rendelet 2.sz.melléklet

Eü.szolgáltatás ellenőrzése

96/2003. Korm.rendelet 16.§(1-6)

Éves beszámoló

2000. évi C. tv. (számviteli) 17-20.§

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 5-11.§, 1.sz.melléklet

Feladatellátás, megállapodás

1993.évi (III.)Törvény 90.§(2-4), 91.§(1-5)

Feladatmutató

489/2013. Korm. rend.1.§(b)

Felelősségbiztosítás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5/C.§

Felmondási idő ellátotti jogviszony megszűnésekor

1993.évi (III.)Törvény 101.§(3)

Felújítás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4)8.,

Fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 10.§ (m)

Fenntartó változás esetén támogatás rendezése

489/2013. Korm. rend. 26.§(1-3)

Fenntartó, újfenntartó

489/2013. Korm. rend. 1.§(c,k)

Fenntartói feladat jogkör (szakmai munka ellenőrzése)

1993.évi (III.)Törvény 92/A (1-3), 92/B.§(1-3), 92/C.§(1-7)

Fenntartói támogatás vizsgálata, folyósítás

489/2013. Korm. rend. 13.§(1-5),14.§(1-3)

Férőhely

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(k)

Férőhelyszám 10%-ig elhelyezhető lakó az intézményben

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§(2)

Férőhelyszám 15 %-ig ellátható

1993.évi (III.)Törvény 68/B.§

Férőhelyszám korlátozása

1993.évi (III.)Törvény 57.§(3)(4), 140/C.§ zárórendelk.

Fertőtlenítés

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 72.§(1-4)

Fertőző beteg környezete

18/1998. NM.rendelet 3/A.§(5)

Fertőző beteg szállítása

18/1998. NM.rendelet 33.§(1-3)

Fertőző betegség megelőzése

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 80.§(a-e)

Fertőző betegségek jelentése

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 61.§(1-2)

FIFO módszer

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6)7.,

Finanszírozás (egyházi)

1993.évi (III.)Törvény 127.§(1-3)

Fizetési fokozat

1992.évi XXXIII.tv. 64.§,65.§

Fizetési osztály

1992.évi XXXIII.tv. 61.§

Foglalkozási betegségek

27/1996. NM.rendelet 2.§(a-f)

Foglalkoztatás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 63.§(1)

Fűtés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 41.§(4)b.

Garantált illetmény

1992.évi XXXIII.tv. 66.§

2012. évi  I. tv. (mt.) 153.§

Gondnokság alatt álló, cselekvőképességet teljesen kizáró

Ptk. 2:22., 2:21.,

Gondnokság alatt állók költőpénz biztosítása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§(1)

Gondnokság alatt állók védelme

1993.évi (III.)Törvény 94.§ (j), 93.§(2-4),

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.§(2), 54.§(6)

Gondnokság, részlegesen korlátozó

Ptk. 2:19.,2:20.,

Gondozási egység (demens), csoport

1993.évi (III.)Törvény 68.§(4)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 40.§(1)

Gondozási és élelmezési napok nyilvántartása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.sz.melléklet

Gondozási szükséglet felülvizsgálata

1993.évi (III.)Törvény 94/A.§(3), 94/D.§(2)

36/2007 (XII.)SzMM.r. 5.sz melléklet

340/2007. Korm.rend. 2.§(3-6)

Gondozási szükséglet hatályba lépése

36/2007 (XII.)SzMM.r. 6.§

Gondozási szükséglet hiánya

1993.évi (III.)Törvény 68.§(5), 68/B § (1-3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(3)

Gondozási szükséglet, igazolás

1993.évi (III.)Törvény 68.§(1-5), 68/A § (1-4)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§(2)

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.sz, 4.sz.melléklet

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(5-6)

340/2007. Korm.rend. 2.§

 

Gondozási szükségletet értékelő adatlap kitöltése

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.§(2-3)

Gondozási szükségletet igazoló leletek

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.§(1-2)

Gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmény

36/2007 (XII.)SzMM.r. 4.§(1-4)

Gondozási szükségletet nem kell elvégezni (2007.12.31.én állományban levő emeltszintű elhelyezésben részesülő ellátottak esetében)

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(5)a,b,6.§

Gondozási terv (egyéni)

1993.évi (III.)Törvény 66.§(2)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§(1-3), 8.§(1-4), 9.§(1-2)

Gondozási tevékenység

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 44.§(2)

Gyógyszer alap-eseti, nyilvántartás,felhasználás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 51.§, 52.§, 9.sz.melléklet

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 52.§(5,6,8,9)

Gyógyszerköltség viselése (alap)

1993.évi (III.)Törvény 117/A.§(3)

Hagyatéki teher

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(5)

Haldokló beteg gondozása

2007.évi CXXXI. Tv. 99.§(1-4)

Hasznos élettartam

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§.(4) 5.

Határozatlan időre szóló elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 109.§

Határozott időre szóló elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 108.§

Hatósági ügyekben eljárás I. fokon

489/2013. Korm. rend. 2.§(1)

Házirend, tartalma

1993.évi (III.)Törvény 92/B.§(1-3), 94/E.§(6), 97.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(3),43/A.§(4),60.§(1-3),101/A.§(2)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

Helyi rendeletek, döntések

1993.évi (III.)Törvény 92.§(1-2)

Hulladék (egészségügyi)

1/2002. Eü.rendelet 2.§(a-f)

Hulladék (fertőző) tárolása

1/2002. Eü.rendelet 4.§(3).d.

Hulladék (küj) szám (környezetvédelmi területi jel) KTJ

225/2015. Korm.rendelet 5.§(3) f-g,

Hulladék veszélyes (kivéve időskor miatt incontinens pelenka)

1/2002. Eü.rendelet 2.§(ca,cc,)

Hulladék veszélyes gyűjtése

225/2015. Korm.rendelet 3,§(1-4)

Hulladék(veszélyes)

1/2002. Eü.rendelet 2.§(b)

225/2015. Korm.rendelet 1.§

Hulladékátadó

225/2015. Korm.rendelet 2.§(1.2)

Hulladékkezelés

1/2002. Eü.rendelet 1.§(1-2)

Hulladékkezelési utasítás, nyilvántartó lap vezetése, határidős adatszolgálatatás

1/2002. Eü.rendelet 8.§(1-4), 9.§(1-2), 3.§(1.3),1.sz.melléklet

Ideiglenes beutalás

1993.évi (III.)Törvény 105.§

Idősek gondozóháza

1993.évi (III.)Törvény 80.§(1-3)

Idősek gondozóházába felvehető személyek

1993.évi (III.)Törvény 82.§

Idősek otthonába nem vehető fel

1993.évi (III.)Törvény 68.§(3)

Időskorúak járadéka

1993.évi (III.)Törvény 32/B/C §

63/2006. Korm.rendelet 6.§(2,3), 9.§, 14.§, 2.sz.melléklet

Igazgatóság

489/2013. Korm. rend. 1.§(d)

Igénybevétel feltétele,intézményi elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 68.§(1-5)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§(2), 12.§,14.§,

Igénybevett szolgáltatás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(7).1.,

Illetménynövekedésre jogosító szakképesítések

257/2000 (XII.26) Korm .r. 12.§., 3.sz.melléklet

1992.évi XXXIII.tv. 66.§(4)

Illetményrendszer feltételei

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(4,5,6)

Ingyenes ellátás

1993.évi (III.)Törvény 114.§(3)

Integrált szervezeti forma

1993.évi (III.)Törvény 85/B.§

Intézmény tulajdonos, használó, haszonélvező szolgáltató nyilvántartásba bejegyzés, kérelem, eseteljárás

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2/A.§,2/B.§,2/C.§(1-3),24.§(1-2) zárórendelk.

Intézményben ellátható lakók napi max.létszáma

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(5).b.

Intézmények ellenőrzése

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(1-10)

Intézményi elhelyezés ha férőhely hiányában nem jöhet létre

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 12.§(3),

Intézményi elhelyezést követő orvosi vizsgálat

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 14.§(3)

Intézményi ellátások

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(d)

Intézményi integráció

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 101/B.§(1-4)

Intézményi jogviszony határozott idejű lejárta (állami)

1993.évi (III.)Törvény 109.§(1-5)

Intézményi jogviszony határozott időre szóló

1993.évi (III.)Törvény 105.§(2), 108.§(1-5)

Intézményi jogviszony keletkezését megalapozza

1993.évi (III.)Törvény 94.§(1-3)

Intézményi jogviszony megszűnik, megszüntethető

1993.évi (III.)Törvény 100.§.-104.§

Intézményi szolgáltatások

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 44.§(1-2)

Intézményi térítési díj

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

Jelentős ingatlanvagyon

1993.évi (III.)Törvény 117.§(5)(7)

Jelentős összegű hiba

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(3)3.

Jelentős pénzvagyon

1993.évi (III.)Törvény 117.§(4)(6)

Jelzálogjog

1993.évi (III.)Törvény 119.§(1-3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(3),(5)

Jogorvoslat

1993.évi (III.)Törvény 11.§(5), 94/A.§(2-3)

Jogtalanul igénybevett ellátás megtérítése

1993.évi (III.)Törvény 17.§(1-10)

Jogviszony létesítésről dönthet

1993.évi (III.)Törvény 94.§,94/A.§

Jogviszony megszűnése

1993.évi (III.)Törvény 100.§,101.§

92/2008 (IV.23) Korm r, 9.§(5)b.

Jogviszony megszűnéséről tájékoztatás

1993.évi (III.)Törvény 140/P.§ zárórendelkezés

Jövedelem

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)a-ab

Jövedelemhányad

1993.évi (III.)Törvény 117.§(2-7)

Jövedelemnek nem minősül

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)4,5 pont

Jövedelemnyilatkozat, megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 119/C.§(1-2)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(3), 1.sz.melléklet

Jövedelemszámításnál figyelembe vehető

1993.évi (III.)Törvény 10.§(1-9)

Jövedelemvizsgálat

1993.évi (III.)Törvény 116.§(1),119/C.§(1-2)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 22/A.§(1-4)

Jövedelemvizsgálat 2007.12.31-én állományban lévők

2007.törvény CXXI. 81.§(10)

Jubileumi jutalom

1992.évi XXXIII.tv. 78.§

Kapcsolattartáshoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 11.§(7)

Karbantartás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4).9.

Kémiai biztonság

2000.évi XXV.tv. 32.§-33/A.§

KENYSZI

1993.évi (III.)Törvény 92/L(3)

415/2015. Korm.rend. 1.§(1-2),

KENYSZI (fenntartói feladat) E-képviselő

415/2015. Korm.rend. 2.§(1-8)

Kenyszi adatjelentés, ütközés ellenőrzése

415/2015. Korm.rend. 10.§(1-3)

Kenyszi adatrögzítés időpontjai

415/2015. Korm.rend. 4.§(1-5)

Kenyszi adatváltozás jelentés, adatrögzítés meghiúsulása üzemzavar esetén

415/2015. Korm.rend. 5.§(1-4). 6.§(1.4),8.§(1-5)

Kenyszi bírság kiszabása

415/2015. Korm.rend. 15.§(1'-2)

Kenyszi egységes adatbázis ellátottakról

415/2015. Korm.rend. 1.§(1-2)

226/2006. Korm.rend. 13/E.§/1-5),13/G.§(1-4)

Kenyszi engedélyes törlése

415/2015. Korm.rend. 11.§(1-3)

Kenyszi fenntartói adatszolgáltatás intézményi térítési díj jelentés

415/2015. Korm.rend. 12.§(1-3), 13.§(1-3)

Kenyszi igénybevevői nyilvántartás

415/2015. Korm.rend. 3.§(1-4)

Képesítési minimumelőírás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(5)

Kerekítés szabályai

2008.évi III.tv. 2.§.

Kérelem

1993.évi (III.)Törvény 93.§(1-4)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§ (1-6), 3/A §(2), 1.sz. melléklet

2013/V. Törvény Ptk. 2:19,20,21,22§

Kereső tevékenység

1993.évi (III.)Törvény 4.§(j)

Kettős könyvvitel

2000. évi C. tv. (számviteli) 159.§

Kockázat kezelése

2000.évi XXV.tv. 20.§,21.§

Kockázatbecslés

2000.évi XXV.tv. 19.§

Költőpénz

1993.évi (III.)Törvény 117/A(1-3), 119.§ (2-3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§(1)

Könyvvezetési kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 12.§

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 2-4.§

Korlátozó intézkedés

1993.évi (III.)Törvény 94/G.§ (1-4)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 101/A.§(1-8), 6.sz.melléklet

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 188.§(d),192.§(1-5)

60/2004. ESZCSM rendelet 1.§(1-2), 2.§(1-6),4.§(1-7),5.§(7,8,9)

Korrekció egyházi támogatás kieg(+-)

489/2013. Korm. rend. 1.§(e.)

Közalkalmazott jogviszonyban töltött idő

1992.évi XXXIII.tv. 87/A.§

Közalkalmazotti jogviszony pályáztatása

257/2000 (XII.26) Korm .r. 1/A.§(1-13)

1992.évi XXXIII.tv. 20/A.§

Közcélú adomány

1997.évi CXXIV. Tv 2.§.,

Közeli hozzátartozó

1993.évi (III.)Törvény 4.§(d)

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(r.)

Közétkeztetés

37/2014  EMMI rendelet 1.§(2), 5.§(1,2), 15.§

Közfeladatot ellátó személy

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(1-6)

Közgyógyellátás

1993.évi (III.)Törvény 49.§ - 52.§

63/2006. Korm.rendelet 35(1-11),35/B.§,49.§

Központi költségvetésből támogatás feltételei, befogadás

1993.évi (III.)Törvény 58/A.§ (1-9)

Köztartozás mentes igazolás

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2/A.§(a-b)

Köztemetés

1993.évi (III.)Törvény 48.§ (1-5)

63/2006. Korm.rendelet 34.§(1-3)

Közvetített szolgáltatás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4).1.

Közzététel (éves beszámoló)

2000. évi C. tv. (számviteli) 154.§

Leltár, jegyzék

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 62.§

2000. évi C. tv. (számviteli) 69.§

Letét

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 61.§

Magasabb vezető

257/2000 (XII.26) Korm .r. 3.§(1,3), 3/A.§, 4.sz.melléklet

Magasabb vezető kinevezése

257/2000 (XII.26) Korm .r. 16.§(1-7)

Magyar állampolgár

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(s)

Maradványérték

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4).6.

Megállapodás átmeneti otthonba

1993.évi (III.)Törvény 80.§(1-2)3.a.,

Megállapodás felmondása

1993.évi (III.)Törvény 101.§(1.8), 102.§(1-5)

Megállapodás kötése

1993.évi (III.)Törvény 94/C.(1,2,2/a)

Megállapodás tartalma

1993.évi (III.)Törvény 94/C.§(1-4),117/D.§(2)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

 

Megszünt fenntartó

489/2013. Korm. rend. 1.§(f)

Méltányosság

1993.évi (III.)Törvény 115.§(2)

Mentálhigiénés ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 54.§ (1-6)

Mérleg tagolása

2000. évi C. tv. (számviteli) 22-46.§, 1.sz.melléklet

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 1.sz.melléklet

 

Mérlegkészítés időpontja

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6).1.

Módszertani feladat

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 111.§

Módszertani feladatokat ellátó személy

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(14)

Módszertani intézmény

1993.évi (III.)Törvény 58.§ (1-7)

Módszertani pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15.§(3)

1992.évi XXXIII.tv. 75.§(1)

 

 

Módszertani szakvélemény elkészítése

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(4)f.

Működési feltételek

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1-3)

Működési nyilvántartás adattartalma, jelentése, törlése

1993.évi (III.)Törvény 92/D/E/F/G/H/I.§

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1§, 3.§, 5.§,6.§,1,2,3.sz mellékletek, 8.§ , 7.sz.melléklet

Működési nyilvántartásba vétel (szakmai dolgozók), bejelentés

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(1), 3.§(a-b), 4.§,5.§,

Működési nyilvántartásba vétel (szakmai dolgozók), ezzel kapcsolatos feladatok

1993.évi (III.)Törvény 92/F(1-4) 92/E.§(1-3)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 7.§, 5.sz.melléklet

 

Müködési nyilvántartásba vétel (többes jogviszony esetén)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(2) b.,

Működési nyilvántartásba vétel, továbbképzés bejelentése, igazolás átadása

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 6.§(1-4),7.§(1-5),

Működési nyilvántartásból törlés

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 8.§(1-3)

Működési nyilvántartó

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 2.§

Működési támogatás

489/2013. Korm. rend. 1.§(l)

Működést engedélyező ideiglenes határozati bejegyzés meghosszabbítása

369/2013 (X.24) Korm.r. 50.§(1-2),50/A.§(1-4),50/B.§(1-4)

Működést engedélyező szervek

369/2013 (X.24) Korm.r. 3.§(1-3)

Működést engedélyező szervek helyszíni szemléje, ellenőrzés lefolytatása

369/2013 (X.24) Korm.r. 32.§(3-4),36.§(1-4)

Munka higiene

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 54.§(a-g)

Munkaegészségügy

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 53.§(a-b)

Munkahelyi pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15.§(1,2)

Munkaköri leírás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1), 6.§ (9),

Munkaközi szünet

2012. évi  I. tv. (mt.) 103.§(1-6)

Munkaruha-védőruha

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(11)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 2.sz.melléklet

Munkaszerződés

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(4)

2012. évi  I. tv. (mt.) 42.§(1), 46.§(1),192.§(2)

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

2012. évi  I. tv. (mt.) 53.§

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése

2012. évi  I. tv. (mt.) 63-76.§

Nem jelentős összegű hiba

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(3).3.

Népegészségügy

1991. évi XI.tv. 1.§

Normatív állami támogatás

188/1999. Korm.rend. 21-22/E.§

1997.évi CXXIV. Tv 5.§

2013. évi CCXXX.tv. 34.§(1), 9.sz.melléklet

 

Nyilatkozat tétel

1993.évi (III.)Törvény 96.§(3)

Önköltség

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(3)

Országos jelentési rendszer, finanszírozás érdekében (fenntartói feladat) férőhely

1993.évi (III.)Törvény 20/B.§

Országos jelentési rendszert működtető bírságot szabhat ki

1993.évi (III.)Törvény 92/L.§(3)

Orvosi ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§, 2.sz.melléklet

Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata (EKG)

4/2009.Eü.rendelet 13. melléklet

Pályázat munkakör betöltésére (közalkalmazottaknál)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 1/A.§(1-13)

Panaszkezelés

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(13,14)

Pénzügyi eszköz

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(9).1..

Pénzügyi kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(9).2.

Pótszabadság

1992.évi XXXIII.tv. 57.§,   57/A.§

Rehabilitációs ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§(5), 11.§(1), 63.§ (1)

Rendszeres pénzellátás

1993.évi (III.)Törvény 10.§ (i)

Rosszhiszemű igénybevétel

1993.évi (III.)Törvény 9.§(1-2)

Rovar-és rágcsáló irtás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 73.§(1-2)

Ruházat, textilia, védőruha biztosítása, leltára

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 46.§(1-8),47.§, 48.§(1-2),49.§(a,b)

Saját termelésű készletek

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6).6.

Soron kívüli elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 94/B§(2), 92/K.§(5)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 15.§(1,2), 16.§(1-4)

92/2008 (IV.23) Korm r, 6.§(1)

Súlyosan fogyatékos

1993.évi (III.)Törvény 41.§(3) a.

Szabadság

2012. évi  I. tv. (mt.) 121-125.§

Szabályzatok (kötelező)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1)1.sz.melléklet

Szakápolási tevékenység

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§(2) c.

Szakértői díj

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 14.§

Szakértői névjegyzék

1993.évi (III.)Törvény 92/J.§

211/2003. Korm.r. 1-17.§

Szakértői, módszertani díj

1993.évi (III.)Törvény 132.§ (2) 2.a.zárórendelkezés

Szakképzett

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(1-14) 3.sz.melléklet, 113.§(1-5)zárórendelk.

Szakképzett dolgozó képesítés alóli felmentése

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 114.§(1-5) zárórendelkezés

Szakképzettség (80%)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(1)

Szakmai feltétel (általános)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§(1-7)

Szakmai illetménynövekmény pótlékok

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15.§(2-9)

Szakmai létszámnorma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.sz.melléklet

Szakmai munka értékelése

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 13.§(a-e)

Szakmai program

1993.évi (III.)Törvény 92/B.§(1)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1),5/A.§(1-3)

Szakosított ellátások

1993.évi (III.)Törvény 57.§(2)

Szakvélemény (demens ellátott)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 21.§(5).b.

Szakvizsga letétele, felmentés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(6-9)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 5.§(1-2), 15.§(5)     6.sz.melléklet

Számlarend

2000. évi C. tv. (számviteli) 161-161/A.§

Számviteli alapelvek

2000. évi C. tv. (számviteli) 14-16.§

Számviteli bizonylat

2000. évi C. tv. (számviteli) 166-167.§

Számviteli szolgáltatás (könyvvizsgálat)

2000. évi C. tv. (számviteli) 150-152/B.§, 155-158.§

Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

1993.évi (III.)Törvény 86.§- 92.§

Személyes gondoskodást nyújtó intézmény

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(G)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(a)

Személyes gondoskodást végző személy

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(h)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(2)a.

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(2)aa.

Személyes jognyilatkozat, ellátást igénylő

489/2013. Korm. rend. 1.§(h)

Személyes szükséglet

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 61.§ (1-3)

Személyi feltételek

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§ (1-5),2.sz.melléklet 2.pontja

Személyi jellegű egyéb kifizetés

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(7).3.,

Személyi térítési díj

1993.évi (III.)Törvény 11.§(5), 68/B.§ (1),115.§(2-8),117.§(1,2,3),119.§

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(3)b.,(4),7.§(2), 31.§(1-2),

Szerződéses szolgáltatások, megkötése, tartalma, külső szervezet által biztosítva

1993.évi (III.)Törvény 120.§,122.§(A,B,C)

SZGYF feladatai

316/2012 (XI.13) Korm r. 1.§,1/A.§(1-2), 4.§(1-5),5.§(1-8)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 11.§,14.§,

SZGYF képzés

81/2004 (IX.18)ESZCSM r 2.§(1-4), 3.§

Szigorú számadású kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 168.§

SZJA 1%

1997.évi CXXIV. Tv 4.§(1)

SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (állami)

1993.évi (III.)Törvény  92/B.§(1-3)

SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (egyházi)

1993.évi (III.)Törvény 92/C.§(1a),

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1)c, 5/B.§

368/2011. Korm.r. 13.§(1)

 

Szobákban elhelyezhető ellátottak max.létszáma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 42.§(1-2)

Szociális ágazati összevont pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15/A.§, 21.§(1-2) 5.sz.melléklet

Szociális ágazati portál működtetése

316/2012 (XI.13) Korm r. 5.§(9)

Szociális ellátás iránti kérelem

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(1-6), 1.sz.melléklet

Szociális foglalkoztatás

1993.évi (III.)Törvény 99/B/C/D/E.§

3/2006 (V.17) ICsSzEM r 1.§(2)a.,

Szociális igazgatási bírság

1993.évi (III.)Törvény 92.L.§(1-8),92/M.§(1-4)

Szociális intézmény

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)h

257/2000 (XII.26) Korm .r. 1.§(3)a.

 

Szociális intézmény ellenőrzése

188/1999. Korm.rend. 14-15.§

Szociális intézmény működésének engedélyezése

188/1999. Korm.rend. 3-9.§

Szociális intézmény működésének megszűnése

188/1999. Korm.rend. 16.§

Szociális munka napja

1993.évi (III.)Törvény 94/M.§(1-2)

Szociális szakértő

92/2008 (IV.23) Korm r, 1.§(3)c.,

Szociális szakképesítések megszerzésére, szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzéke

69/2004. ESzCsM rend. 1.§, 1.sz.melléklet

Szociális szolgáltatást végzők jogai

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(1)

Szociális szolgáltató által működtetett szolgáltatás, telephely, székhely (megfelelés)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2/B.§,2/C.§(1.4),Zárórend 24.§(1-2)

Szociális tanácsadó cím

257/2000 (XII.26) Korm .r. 5.§(1-4)

Szociálisan rászorult

1993.évi (III.)Törvény 54. §

340/2007. Korm.rend. 8.§

63/2006. Korm.rendelet 50.§(1-4)

Szocioterápiás foglalkozás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 55.- 57.§.

Szolgáltatás

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(i)
489/2013. Korm. rend. 1.§(g)

Szolgáltató

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(j)

489/2013. Korm. rend. 1.§(4)

Szolgáltató székhelye

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(k)

Szolgáltatói nyilvántartás adattartalma

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(2)

369/2013 (X.24) Korm.r. 6.§.(1), 15.§(2), 1.sz.melléklet

 

Szolgáltatói nyilvántartás adattartalma, bejegyzés

369/2013 (X.24) Korm.r. 6.§(9§,10§,11§,12§

Szűrővizsgálatok

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 81.§(1-4)

Tájékoztatás előgondozáskor

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§ (1-2, 2.§

Tájékoztatási kötelezettség (fenntartó)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2.§

Tájékoztatási kötelezettség, tartalmi elemei

1993.évi (III.)Törvény 68/A.§(4),94/A.§(3)/D.§/E.§(3)/K.§(4),95.§(1-5), 96.§(1.3),106.§,140/P.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 52.§(4), 62.§(3), 101/A.§(4)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§.(1), 31.§(3)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§(2,6), 9.§ (1)

92/2008 (IV.23) Korm r, 7.§(5)

2012. évi  I. tv. (mt.) 46.§, 47.§

Támogatás ellenőrzése

489/2013. Korm. rend. 19-22.§

Támogatás elszámolása

489/2013. Korm. rend. 17-18.§m   1.sz.melléklet

Támogatás folyósítása

489/2013. Korm. rend. 14-16.§

Támogatás igénylése

489/2013. Korm. rend. 6-10.§

Támogatás pótigénylés, lemondás

489/2013. Korm. rend. 11-13.§.  1.sz.melléklet

Támogatás visszafizetése

489/2013. Korm. rend. 23-26.§

Támogatás, pótigény lemondás, és folyósítás

489/2013. Korm. rend. 11.§(1-3), 12.§(1-4), 14.§(1-3), 15.§(1-4)

Támogatásra jogosultság feltételei (fenntartó)

1993.évi (III.)Törvény 58/A.§

489/2013. Korm. rend. 1.§(i), 2.§

Támogatott lakhatás

1993.évi (III.)Törvény 75.§.

Tanúsítvány

369/2013 (X.24) Korm.r. 14.§ (1)(3), 3.sz.melléklet

Tárgyi feltételek

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 4.§(1-2), 41.§(1-4), 42.§, 101/C/D.§

253/1997. Korm.rend.OTÉK 41.§(1-3),62.§(5-7),63.§(1-3).64.§(1),66.§(1-2)

 

Tárgyi feltételek (átlagot meghaladó)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 43.§(a,b)

Tartási,életjáradéki és örökösödési szerződés tilalma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(10)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(3)

Tartósan beteg

1993.évi (III.)Törvény 41.§(3) b.

Távolléti díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§, 28.§(1,2,5), 29.§(1,2,3), 30.§

1992.évi XXXIII.tv. 80.§

2012. évi  I. tv. (mt.) 148-152.§

 

Távozás-visszatérés rendje

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(9,10,11)

Települési támogatás

1993.évi (III.)Törvény 45.§(1-7)

Teljes intézményi térítési díj fizetése (öröklési,eltartási szerződés esetén)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1-3)

Teljes körű ellátás

1993.évi (III.)Törvény 67.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 44.§(1-2)

Temetés

1993.évi (III.)Törvény 100-104.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 62.§

Térítés díj vállalása GSZ nélkül

1993.évi (III.)Törvény 68/B.§(1-3)

Térítési díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1-5)

Térítési díj (intézményi) megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1-8)

Térítési díj (intézményi-személyi)

1993.évi (III.)Törvény 117/B.§ (1-2)

Térítési díj (személyi) megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(3-8)

Térítési díj csökkentése, ha a lakó az étkezést nem veszi igénybe

29/1993 (II.17.)Korm.r. 29.§(3)

Térítési díj ellenőrzése, vezetői behajtás

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(1-5)

Térítési díj előleg kérésem ha 30 napon belül nem állapítható meg.

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(1)

Térítési díj eseti megállapítása Házirendben

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

Térítési díj felülvizsgálata

1993.évi (III.)Törvény 115.§(6-8)

Térítési díj felülvizsgálata, megállapítása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 7.§(1-2)

Térítési díj fizetési kötelezettség hiánya

1993.évi (III.)Törvény 102.§(1-5)

Térítési díj gondozási napok nyilvántartása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 21.§, 4 mellék

Térítési díj hátralék

1993.évi (III.)Törvény 119.§(2,3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(2), 3.sz.melléklet

Térítési díj kerekítés

29/1993 (II.17.)Korm.r. 3.§(4)

Térítési díj megállapítása (tartásra képes hozzátartozó számára)

1993.évi (III.)Törvény 117/D.§ (1-5)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1,2)

Térítési díj megállapítása 2008.01.01 előtt ellátásba részesülők esetében

29/1993 (II.17.)Korm.r. 32/A.§

Térítési díj megállapítása gondozói ház

1993.évi (III.)Törvény 117.§(1-3)

Térítési díj megfiezetése, ellenőrzése

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(1-4), 31.§(1-5)

Térítési díj megfizetése

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(3)a,b

Térítési díj megfizetése vállalás esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1-3)

Térítési díj méltányossági megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(3)

Térítési díj nyilvántartási törzslap

29/1993 (II.17.)Korm.r. 19.§, 3.sz.melléklet

Térítési díj önköltségi díj megállapítása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 3.§(1).f,3.§(2-4)

Térítési díj összeg nyilvántartás, ha pénz-vagy ingatlan vagyon terhelés fizetési kötelezettség kezeletkezik

29/1993 (II.17.)Korm.r. 19.§

Térítési díj szolgáltatási önköltség megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

Térítési díj tartásra képes hozzátartozó számára

29/1993 (II.17.)Korm.r. 18.§(1-3)

Térítési díj távollét esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§

Térítési díj távollét esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§, 28§(1-6)

Térítési díj törzslap

29/1993 (II.17.)Korm.r. 3.sz.melléklet

Térítési díj törzslap vezetése nem szükséges

1993.évi (III.)Törvény 117/B.§

Térítési díj vállalás

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1-3)

Térítési díj visszafizetése, ha eltérés mutatkozik a befizetés miatt

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(4)

Térítési díj vitatása, fellebezése

1993.évi (III.)Törvény 115.§(4-8) 11.§(4-5)

Térítési díj, belépési hozzájárulás közzététele (SZGYF által fenntartott intézmény esetében)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.§(5)

Térítési díj, megfizetése

1993.évi (III.)Törvény 114.§(1-3), 117.§(3-7) 117.§(2)b,

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1,3),3.§(1)f.,(2)a.b.,(3),(4), 18.§,28.§(3),31.§(1)

Térítési díjnál nem vehető figyelembe

29/1993 (II.17.)Korm.r. 26.§(1-2)

Térítési díjon felüli belépési hozzájárulás

1993.évi (III.)Törvény 117/C.§(1-6), 119/A.§(1-2)

Természetben nyújtott szociális ellátások

1993.évi (III.)Törvény 47.§(1-2)

Törvény hatálya nem terjed ki

1993.évi (III.)Törvény 3.§(6-8)

Továbbképzési időszak szüneteltetése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(3,4,5,)

Továbbképzési kötelezettség alóli mentesség

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§ (3)

Továbbképzési kötelezettség megszakad

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(2)

Továbbképzési kötelezettség teljesítése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1)(6)  3.§(1-7)    1.sz.melléklet

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 5.§(b),6.§, 4.sz.melléklet

Továbbképzési program szervezése, minősítése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 4.§(1-10)   4/A.§ (1-6)  2/A.sz.melléklet

Továbbképzési terv

9/2000 (VIII.4.) SzCsM.r. 2§.(1), 15.§(1-5)

Új munkakör megnevezés 2018.01.01-től

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 119.§ (5) a-h, zárórendelkezés

Utógondozás

1993.évi (III.)Törvény 122.§(7)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 73.§(1,2)

Üzleti év

2000. évi C. tv. (számviteli) 11.§

Vagyon

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)b

Vagyon-értékmegőrzés

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(7,8)

Vagyonnyilatkozat

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§.(4), 1.sz.melléklet

Vagyonnyilatkozat (jövedelemvizsgálat nem szükséges)

1993.évi (III.)Törvény 117/B.§(1)

Várakozók nyilvántartása, adatszolgáltatás (fenntartói)

1993.évi (III.)Törvény 20.§(2)2a

Vásárolt készletek

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6)5.

Védőoltások

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 57.§(1-7),58.§(1-11),

18/1998. NM.rendelet 4.§(1-10), 6.§(1-7), 9.§(1-3)

Végkielégítés

2012. évi  I. tv. (mt.) 77.§

Végrehajtás (szociális igazgatás elévülési idő)

1993.évi (III.)Törvény 14.§

Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása, címkézése

3/2006 (V.17) ICsSzEM r 2.§, 3.§, 1.sz.melléklet

Veszélyes anyagok tárolása, szállítása

2000.évi XXV.tv. 14.§-16.§,

Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység feltételei

2000.évi XXV.tv. 28.§-31/C.§

Veszélyezettség

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(j)

Veszélyeztető állapot

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(j)

Veszélyeztető magatartás

1993.évi (III.)Törvény 94/G.§(1-4)

Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(3)

Vezető

257/2000 (XII.26) Korm .r. 3.§(2), 3/A.§, 4.sz.melléklet

Vezetői képzésen való részvétel

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(8)8.a

Vezetői pótlék

1992.évi XXXIII.tv. 70.§