Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.11.08-án

A 2021. évi 201. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 612/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról (4. oldal)

Kiemelt rendelkezés:

Az 598/2021. (X.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében  a  „cégek és vállalkozások” szövegrész helyébe a „cégek, vállalkozások és intézmények” szöveg kerül, ezzel is pontosítva a nem állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények e rendelet hatálya alá való tartozását.

 

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.10.28-án

A 2021. évi 197. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:
A Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről (3. oldal).

Kiemelt rendelkezések:
A munkáltató a munkavégzés feltételeként előírhatja a SARS-CoV -2 koronavírus elleni védőoltás felvételét, azon foglalkoztatott esetében, aki e rendelet hatályba lépése előtt nem vette fel a védőoltást.

Az elrendelés esetén a munkáltató tájékoztatja (elektronikus úton vagy papír alapon) a munkavállalót az oltás felvételéhez kapcsolódó intézkedésről, a határidőről („…ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.”), illetve elmulasztásának lehetséges jogkövetkezményeiről.

A védőoltás felvétele alól az a személy mentesülhet, akinek egészségügyi indokú ellenjavallata alapján, az e rendeletben  meghatározott orvosi szakvéleménnyel rendelkezik.

„Az  e  rendeletben foglaltakat arra a  foglalkoztatottra kell alkalmazni, aki nem tartozik a  koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá (a továbbiakban: foglalkoztatott).”

Hatálybalépés: 2021. 11. 01.

 

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.09.29-én

A 2021. évi 178. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A 2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról (4. oldal).

A 2021. évi I. törvény (a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről) módosítása alapján, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet továbbra is érvényben marad.

Így többek között az alábbi kormányrendeletek hatálya meghosszabbodik:

  • az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről, és
  • az 582/2020. (XII.15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről, mely szerint a „szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó” személyek továbbra is jogosultak az utazási kedvezmény igénybevételére.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.07.29-én

A 2021. évi 144. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről (3-4. o.), valamint Fülöp Attila államtitkár tájékoztató levele a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről.

Vörös kód figyelmeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár

2021.07.07. 08:00 órától 2021.07.09. 20:00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést országosan.

 Az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján eljárni szíveskedjenek.

További részletek:

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-4/

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2021.06. 30-án

A 2021. évi 123. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról (5-8.o.) különös tekintettel a 6. oldalra.

Oldalak