Aktuális jogszabályok

Közlemény a fejlesztő foglalkoztatás 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára, kiegészítő támogatására vonatkozóan

Közlemény jelent meg a Szociális Ágazati Portálon a fejlesztő foglalkoztatást érintő 2023. évi pályázati úton finanszírozott, valamint egyházi átadásból 2023. január 1-jéig bekerült fejlesztő foglalkoztatást végző Fenntartók 2023. évi működési támogatásának módosítása és a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában.
A Közlemény elérhető az alábbi linken: https://szocialisportal.hu/kozlemeny-a-fejleszto-foglalkoztatas-2023-evi...

Közlemény a Szociális Igazgatásról és a Szociális Ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2C) bekezdés B) pontjához

2023.05. 15-én a Szociális Ágazati Portálon adták hírül, hogy:
az a szolgáltatás, férőhelyszám, ellátotti létszám, feladatmutató, amelynek létesítésére, fejlesztésére a fenntartó elnyert hazai vagy uniós pályázattal rendelkezik, a rendelkezésre álló kapacitásoktól függetlenül befogadható a finanszírozási rendszerbe.
Azon pályázatok listáját, melyek a kapacitástól független befogadást megalapozhatják, a miniszter közleményben teszi közzé.
A közleményben felsorolt pályázati lista módosítását Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hagyta jóvá.

A pályázati lista az alábbiakkal egészült ki:

  • „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” című, TAMAUTO2022 kódjelű,
  • „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódjelű, valamint a
  • „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése” című EFOP-2.2.25-22-2022. kódjelű pályázatokkal.

Jogszabályváltozások a Magyar Közlönyben 2023.05.11-én

2023.05.11-én a Magyar Közlönyben tették közzé Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvényt.
Jelen jogszabálymódosítás megteremti az alapfeltételeit annak, hogy a bentlakásos szociális intézmények közvetlenül hozzáférjenek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT).
Az 1991. évi XI. törvény 6/A.§ módosításával lehetőség nyílik arra, hogy az intézményi orvos az intézmény jogán lépjen be az EESZT felületére, amely alapján a felületen egyértelműen beazonosítható, hogy az egyes események rögzítése az EESZT-ben a bentlakásos szociális intézményben ellátottakhoz köthető. Egyértelmű lesz tehát, hogy az egyes ellátásokat egészségügyi szolgáltatónál, vagy a szociális bentlakásos intézményben nyújtották a lakóknak.
Az EESzT honlapján a csatlakozás lehetősége támogatott és biztosított.
A módosítás szükségességét erősíti, hogy 2023. január 1. napjától hatályba léptek azok a törvényi rendelkezések, amelyek alapján a krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ápolási ágyai átkerülhetnek a szociális ágazatban működő szakápolási központokba. Várhatóan 2023. július 1-jétől az első hat ápolási ágyakat működtető intézmény átadásra kerül a szociális terület számára, amelyek a továbbiakban szakápolási központként működő idős otthonokként folytatják ápolási feladataikat.

NNK Határozat - 2023.04.28-án

A Nemzeti Népegészségügyi Központ kiadta a 6359-2/2023/EÜIG iktatószámú Határozatát, amely szerint 2023. május 1. napjától visszavonásra kerül a korábban kiadott 66340-2/2021/EÜIG Határozat.
A most visszavont határozat egyik módosítása 2022. márciusában rendelkezett többek között a szociális intézményekben történő maszkviselésről, amely rendelkezés azonban 2022. júliusától felfüggesztésre került és csupán most került visszavonásra.
A szociális intézményeket érintően a hétköznapi munka vonatkozásában nem hoz változást a jelenlegi határozat, tehát a maszkviselés továbbra sem kötelező.

Tájékoztatás a komplex szükségletfelmérés lefolytatásához szükséges nyomtatványokról és dokumentációs mintákról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) rendelkezik a támogatott lakhatáshoz, valamint a fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményeiben történő elhelyezéséhez szükséges komplex szükségletfelmérés elvégzéséről.
A rendelet 110/B. § (2) bekezdése alapján „A komplex szükségletfelmérés elvégzésére az Intézet részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki.”
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet szabályozza a Központi Oktatási Program által előírt képzési kereteket és követelményeket.
A komplex szükségletfelmérést végző személyek nyilvántartásba vételéhez, valamint az igénylők támogatott lakhatásban történő elhelyezésének alapjául szolgáló komplex szükségletfelméréshez kérjük az alábbi dokumentumok használatát.
A nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: https://szocialisportal.hu/tajekoztatas-a-komplex-szuksegletfelmeres-lef...

NNK Határozat a maszkviselés szabályairól

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 2023. február 22. napján megküldte a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2023. február 20. napján kelt 6359-1/2023/EÜIG. számú határozatát, amely a maszkviselési szabályokkal összefüggésben módosította és kiegészítette a többször módosított 2021. április 29. napján kelt 25710-1/2021/EÜIG számú határozatot.

Elkészült a "Szakmai ajánlás az utcai szociális szolgáltatást biztosítók és végzők számára" című dokumentum

Elkészült a „Szakmai ajánlás az utcai szociális szolgáltatást biztosítók és végzők számára” c. dokumentum, mely a hajléktalan személyeket ellátó intézményrendszer speciális ágának kíván segítséget nyújtani a mindennapi működéshez.
A Szakmai ajánlást Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár ellenjegyezte.

Frissült a "Gyakran ismételt kérdések" falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatáshoz című dokumentum

Megjelent a „Gyakran ismételt kérdések” a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatáshoz című dokumentum frissítése.
Csizi Péter helyettes államtitkár úr jóváhagyta a 2018-ban közzétett Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatáshoz készült Gyakran Ismételt Kérdések további kiegészítését. Folytatásként a dokumentumba beépítésre kerültek a falugondnoki és tanyagondnoki tevékenységnapló változása kapcsán érkezett kérdésekre adott válaszok.

Vörös kód kiadása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár 2023. február 7. (kedd) 20:00  óra és 2023. február 11. (szombat) 8:00 óra közötti időszakra kiadta a vörös kód figyelmeztetést a Dél-Alföld, Észak-Magyarország régiókra vonatkozóan. 
A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár Közép-Magyarország régióra  vonatkozóan is kiadta a vörös kód figyelmeztetést 2023. február 7. (kedd) 20:00 óra és 2023. február 9. (csütörtök) 08:00 óra közötti időszakra.
Az érintett régiókban az éjszakai hőmérséklet eléri és helyenként meg is haladja a -10 °C-ot (az Északi-középhegység egyes tájegységein akár -15°C is lehet).
Kérjük, hogy az érintett intézmények a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrend alapján eljárni szíveskedjenek.

Oldalak