Módszertani anyagok

Szervezetfejlesztési kézikönyv

A Katolikus Szeretetszolgálat munkatársai által létrehozott, 2020-ban kiadott "Szervezetfejlesztési kézikönyv egyházi fenntartású idősotthonok és más szociális intézmények számára" című kézikönyvet most teljes terjedelmében elolvashatják a csatolt PDF dokumentumban. 

Az „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása” program keretében megalkotott szervezetfejlesztési kézikönyv célja, hogy támogassa az egyházi fenntartású intézményekben a szervezeti változások megvalósítását. Olyan ismereteket gyűjtöttek össze, amelyek segítséget nyújtanak korszerű vezetési, szervezési eljárások kialakításához, és elősegítik a Szeretetszolgálatok intézményeiben a hatékonyabb teljesítmény- és tudásmenedzselést, a problémamegoldást, az ösztönzést, a teammunkát stb. – mindezt a lakók elégedettségének növelése érdekében.

 

 

 

Szülői pszichoedukációs csoportok vezetése

A gyermekek fejlődését számos tényező befolyásolja, melyek közül a szűkebb család, a szülők hatása kiemelt jelentőségű. A család egy társas rendszer, a társadalom építő köve. A változó társadalmi, gazdasági, történelmi környezetben a család funkciói is változnak, egy alapvető feladat azonban úgy tűnik, változatlan: a gyermekek felkészítése a társadalomban való részvételre, a szocializáció. A gyermekek a családban sajátítják el a társas normák és értékek jó részét, azokat a viselkedéseket, szabályokat, attitűdöket, melyek az adott kultúrában jellemzőnek tekinthetők (Bigner és Gerhardt, 2014).

A csatolt kötet a szülőknek edukációs csoportokat tartó szakembereknek készült, ugyanakkor minden, gyermekekkel és szülőkkel foglalkozó szakember haszonnal forgathatja. Végig vezeti az olvasót a szülői nevelés alapfogalmain, a figyelembe veendő tényezőkön, majd gyakorlati segítséget nyújt a szülőcsoportok vezetéséhez az alkalmazandó alapelvek, csoportvezetői attitűdök és szemlélet, valamint stratégiák bemutatásával. Minden fejezet végén magyar nyelvű ajánlott irodalom található az adott témában, melyek a csoportvezetésre való tartalmi felkészülést segítik.

Először hallhattunk a Demencia Akciótervről

A Katolikus Szeretetszolgálat november 26-án módszertani szakmai napot tartott, amelyen közel száz szociális szakember vett részt különböző intézményekből szerte az országból. A rendezvénynek két kiemelt témája volt: az egyik a demencia, ami idősödő társadalmunkban közvetlenül vagy közvetve a hazai lakosság körülbelül tíz százalékát érinti; a másik a szociális szolgáltatások területén újszerű szemléletként megjelenő kockázatmenedzsment, amit mind szélesebb körben szükséges a szociális intézményeknek is beemelniük a napi munkavégzés folyamatába.

A szakmai napot Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a két kiemelt téma fontosságát, illetve a kockázatmenedzsment szociális szférába való beemelésének innovatív mivoltát.

Szakmai nap - Fókuszban a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertani Központja 2018-ban a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás területén is szakmai fejlesztést indított el. Ezen munkához kapcsolódóan szakmai nap megvalósítására került sor, melynek fő témája a pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdő személyek és hozzátartozóik ellátása volt. A résztvevők a hagyományos és új típusú pszichoaktív szerhasználatra adható szakmai válaszok megfogalmazására és megosztására törekedtek.

A program megvalósítására 2018. 11. 27-én 9:00-15:00 óra között került sor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Irodaházának oktatási termeiben. A programon közel fél száz szakember vett részt, összesen 27 intézmény képviseletében. Részt vettek: szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezetek-, valamint családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat végző intézmények munkatársai. A programot Dr. Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat szakmai igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat az 1950-től működő szervezet mely, mint fenntartó 10 idős bentlakásos intézmény, egy fogyatékos személyeket ellátó intézmény valamint egy családok átmeneti otthonának fenntartója. Ezeken kívül 2018.07.01-től a Katolikus Módszertani Központot is működteteti.

Szakmai nap Csákváron a szociális területen dolgozó szakembereknek - beszámoló

Fókuszban a család- és a gyermekjóléti szolgáltatások - Katolikus Módszertani Nap Csákváron

2018.03.21. - A Katolikus Módszertani Központ idei első minősített szakmai napjára 2018. március 21-én került sor Csákváron. Fókuszban a család- és a gyermekjóléti szolgáltatások - címmel szerveztek konferenciát a Szeretetszolgálat munkatársai, amelyen közös gondolkodásra, párbeszédre hívták a terület elismert szakembereit. A nehéz helyzetű családok gyerekeivel, vagy a rászoruló szülők élethelyzetével foglalkozó tevékenység ugyanis komoly szakmai együttműködést, közös gondolkodást igényel az érintett intézmények részéről. Mintegy 60 szakember vett részt a módszertani programon a gyermekvédelmi szolgálatok és központok, és a családok átmeneti otthonának együttműködő társintézményeiből.