Módszertani anyagok

Szülői pszichoedukációs csoportok vezetése

A gyermekek fejlődését számos tényező befolyásolja, melyek közül a szűkebb család, a szülők hatása kiemelt jelentőségű. A család egy társas rendszer, a társadalom építő köve. A változó társadalmi, gazdasági, történelmi környezetben a család funkciói is változnak, egy alapvető feladat azonban úgy tűnik, változatlan: a gyermekek felkészítése a társadalomban való részvételre, a szocializáció. A gyermekek a családban sajátítják el a társas normák és értékek jó részét, azokat a viselkedéseket, szabályokat, attitűdöket, melyek az adott kultúrában jellemzőnek tekinthetők (Bigner és Gerhardt, 2014).

Először hallhattunk a Demencia Akciótervről

A Katolikus Szeretetszolgálat november 26-án módszertani szakmai napot tartott, amelyen közel száz szociális szakember vett részt különböző intézményekből szerte az országból. A rendezvénynek két kiemelt témája volt: az egyik a demencia, ami idősödő társadalmunkban közvetlenül vagy közvetve a hazai lakosság körülbelül tíz százalékát érinti; a másik a szociális szolgáltatások területén újszerű szemléletként megjelenő kockázatmenedzsment, amit mind szélesebb körben szükséges a szociális intézményeknek is beemelniük a napi munkavégzés folyamatába.

A szakmai napot Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a két kiemelt téma fontosságát, illetve a kockázatmenedzsment szociális szférába való beemelésének innovatív mivoltát.

Szakmai nap - Fókuszban a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertani Központja 2018-ban a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás területén is szakmai fejlesztést indított el. Ezen munkához kapcsolódóan szakmai nap megvalósítására került sor, melynek fő témája a pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdő személyek és hozzátartozóik ellátása volt. A résztvevők a hagyományos és új típusú pszichoaktív szerhasználatra adható szakmai válaszok megfogalmazására és megosztására törekedtek.

Szakmai nap Csákváron a szociális területen dolgozó szakembereknek - beszámoló

Fókuszban a család- és a gyermekjóléti szolgáltatások - Katolikus Módszertani Nap Csákváron

2018.03.21. - A Katolikus Módszertani Központ idei első minősített szakmai napjára 2018. március 21-én került sor Csákváron. Fókuszban a család- és a gyermekjóléti szolgáltatások - címmel szerveztek konferenciát a Szeretetszolgálat munkatársai, amelyen közös gondolkodásra, párbeszédre hívták a terület elismert szakembereit. A nehéz helyzetű családok gyerekeivel, vagy a rászoruló szülők élethelyzetével foglalkozó tevékenység ugyanis komoly szakmai együttműködést, közös gondolkodást igényel az érintett intézmények részéről. Mintegy 60 szakember vett részt a módszertani programon a gyermekvédelmi szolgálatok és központok, és a családok átmeneti otthonának együttműködő társintézményeiből.