Aktuális jogszabályok

NNK Körlevél - „Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai”

2022. április 28. dátummal megjelent a Nemzeti Népegészségügyi Központ 16947-1/2022/JIF számú, „Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai” tárgyú Körlevele, amely a Szociális Ágazati Portálon is elérhető:
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/Szocialis-intezmenybe-torteno-felvetel-visszavetel-atvetel-szabalyai.pdf

Jelen dokumentum hatályon kívül helyezi a 2021.12.09-én kiadott 67883-2/2021/JIF iktatószámú NNK Körlevelet, amely az új ellátottak felvételét szabályozta. Ennek értelmében beköltözés esetén az oltással nem rendelkezőktől sem lehet negatív PCR leletet kérni.
Azonban amennyiben a koronavírus fertőzöttség gyanúja fennáll, a háziorvos vagy az intézmény által kötelezően elvégzett AG gyorsteszt eredményét kell figyelembe venni és a 17071-1/2022/JIF iktatószámú Eljárásrendben foglaltak szerint kell eljárni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. március 07-én kiadott 15144-2/2022/EÜIG NNK Határozat a látogatási tilalom visszavonásáról és a maszkviselés szabályainak meghatározása szociális intézményekben, illetve a 2022. április 07-én kiadott fenti iktatószámú NNK Eljárásrend érvényben van továbbra is.

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.02.08-án

2022. február 8-án a Magyar Közlöny 2022. évi 22. számában megjelent  a Kormány 35/2022. (II.8.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I.20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről. (2.o. - 3. o.)

A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításnak hatálybalépése – többek között – az alábbiak szerint módosul:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 

Hatálybalépés: 2022.05.01.

Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai kerültek módosításra.

A koronavírus elleni védettség - a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti -

            a) hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy

            b) védőoltást igazoló applikációval igazolható.

A védettség érvényességének igazolásakor az ellenőrző szerv vagy személy jogosult a személyazonosító okmányon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.


A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

Hatálybalépés: 2022.05.01.

EMMI - Tájékoztatás új NNK Eljárásrendről

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért Felelős államtitkára 2022.02.08-án kiadta az X/670/2022/SZOCSZOLG iktatószámú Tájékoztatás új NNK Eljárásrendről szóló dokumentumot, mely felhívja a szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények figyelmét, hogy a 2022. 01.14-én (Hivatalos Értesítő 2022. évi 1. szám) megjelent 2183-1/2022/JIF iktatószámú NNK SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokról szóló eljárásrendben foglalt hatályos rendelkezéseket kövessék az intézmények.

A levél kiemeli - többek között -,

2.2.1. A) pontban a  Kórházban ápolt megerősített COVID-19 beteg hazabocsátásának, illetve más - nem COVID-19 betegek ellátását biztosító - osztályra, szociális otthonba történő áthelyezésének feltételeire vonatkozó szabályokat, valamint a

2.2.1. C) pontban a COVID-19 fertőzött, közvetlen betegellátásban résztvevő, egészségügyi dolgozók, szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás feloldásának előírásait.

 

EMMI - Tájékoztató levél jogszabály módosításokról 2022.02.02.

2022. február 2-án, a Szociális Ágazati Portálon került közzétételre az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatója, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő végrehajtási rendeletek, 2022. évi módosításairól. 

A Tájékoztató ismerteti a jelentősebb módosításokat az alábbi jogszabályokban:

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2022.01.20-án

2022. január 20-án a Magyar Közlöny 2022. évi 7. számában megjelent  a Kormány 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. (2.o. - 9. o.)

Hatálybalépés: 2022.02.15.

A megjelölt koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeleteket* a módosítás – többek között – az alábbiak szerint érinti:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai kerültek módosításra.

A koronavírus elleni védettség - a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti -

            a) hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy

            b) védőoltást igazoló applikációval igazolható.

A védettség érvényességének igazolásakor az ellenőrző szerv vagy személy jogosult a személyazonosító okmányon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

 


A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

A védettségi igazolvány tartalmában törlésre kerül a 2.§ f) pontjábaa fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátuma” szöveg, és helyébe a védettség érvényességének ténye vagy érvénytelenségének ténye kerül megjelenítésre.

NNK - Eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok 2022.01.14-én

2022. január 14-én, a Hivatalos Értesítő 2022. évi 1. számában megjelent a 2183-1/2022/JIF iktatószámú Közlemény az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről.

A Közleményben közzétett Eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok – az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával - módosításra került. Az új Eljárásrend az NNK honlapján is közzétételre került.

A szociális otthonokra vonatkozóan a határidők (pl.: elkülönítés, mintavétel, áthelyezés) módosultak. Az Eljárásrend kiemelt pontjai többek között:

2.2.1. Az elkülönítés megszüntetésének feltételei

A) A Kórházban ápolt, megerősített COVID-19 beteg hazabocsátásának, illetve más – nem COVID 19 betegek ellátását biztosító –osztályra, szociális otthonba történő áthelyezésének feltételei , illetve

C) COVID-19 fertőzött, közvetlen betegellátásban résztvevő szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás feloldásának feltételei csökkentett munkanapokban kerültek meghatározásra.

3.2. Járványügyi érdekből végzett, nem betegeknél történő mikrobiológiai vizsgálat az alábbiak szerint módosult: „Amennyiben a szoros kontaktnak minősülő személy az Eljárásrend 3.3. pontja alapján nem mentesül a járványügyi megfigyelés alól, az egészségügyi/szociális ellátórendszerben – a karantén alóli az 5. napon negatív Ag gyorsteszt eredménnyel történő esetleges felmentéstől függetlenül – a közvetlen betegellátáshoz történő visszatérés feltételeként a 7. napon történjen Ag gyorsteszt elvégzése.”

 

Vörös kód kiadása 2022.01.13-án

A Szociális Ágazati Portálon a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár 2022. január 13. (csütörtök) 20:00 órától 2022. január 17. (hétfő) 08:00 óráig kiadta a Vörös kód figyelmeztetést a Dél-alföldi (Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) és az Észak-alföldi régiókra (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) vonatkozóan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján.

Valamint feltöltésre kerül - Fülöp Attila a szociális ügyekért felelős államtitkár által jóváhagyott - Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról.

A Vörös kód kiadása és a Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról az alábbi linkeken érhetők el:

https://szocialisportal.hu/voros-kod-kiadasa-3/

Oldalak