Aktuális jogszabályok

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.04.05-én

A 2020. évi 65. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről (8-12.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2020.02.19-én

A 2020. évi 25. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (2-5.o.).

 

Módosult az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet – kikerülnek a vezetendő mellékletek!

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet.

A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy  a jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékleteként szereplő vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati Portált rendeli. Ennek megfelelően a hivatkozott dokumentumok a Portál Tudástár / Iratminták oldaláról érhetők el.

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/238786?redirect=/iratmintak

Tájékoztató a térítési díj szabályok módosulásáról

Az Emberi Erőforrások minisztériuma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Módszertani Osztálya fenti címmel kiadott dokumentuma segíti a szolgáltatókat eligazodni a megváltozott térítési díj szabályok között:

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/239104

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2019.12.18-án

A 2019. évi 210. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról (3-26.o.). Különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására (4-9.o.),

Valamint a Kormány 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (34-37.o.). Különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítására (34.o.), illetve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítására (35.o.).

Jogszabályváltozások - a Magyar Közlönyben 2019.07.23-án

A 2019. évi 128. számú Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok:

2019. évi LXXI törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről (2-200.o.).

Az Alkotmánybíróság 25/2017 (VII.23.) AB határozata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt érintően (288-305.o.).

Oldalak