Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Názáret Ház

Jelmondat: 
„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.”Lk. 6,31
Telefonszáma: 
+36 1 391 8229
E-mail cím: 
mariaremete@szeretetszolgalat.hu
Intézményvezető: 
van der Meer Kinga
Telephelyvezető neve: 
Elek Viktória
Ágazati azonosító: 
S0022313
Elhelyezés: 
férfiak, nők és házaspárok
Felvételért felelős személy neve: 
Andó Mónika idősek otthona, Elek Viktória nappali ellátás
Felvételért felelős személy telefonszáma: 
+36 1 391 82 20 mellék: 5303 Telefonos ügyintézés: hétfő - kedd - szerda 10 - 12 óra között.
+3630 648 8266 (idősek otthona); +3630 272 8073 (nappali ellátása)
Felvételért felelős személy e-mail címe: 
Ügyfélfogadási rend: 

-Idősek Otthona elhelyezési ügyben:

Kedden és csütörtökön 9 órától 15 óráig személyesen, előzetes egyeztetés alapján.

Kérjük Kedves Érdeklődőinket, hogy a zavartalan működésünk érdekében, a telefonon történő egyeztetést hétfő, kedd, szerda 10 - 12 óráig tegyék meg.

-Időskorúak és demens személyek nappali ellátása és étkeztetés igénybevétele ügyben:

Minden munkanapon 9 órától 15 óráig.

Az intézmény megközelíthetősége és külső környezete: 

A Názárat Ház, ahol idősek otthona működik és a Befogad - lak, mely  időskorúak, kiemelten a demenciával élők nappali ellátását nyújtja, a főváros II. kerületében, a Szent József út. 5. sz. alatt található házakban működnek, a Máriaremetei Kegytemplom szomszédságában.

Személyautóval jól megközelíthető az intézmény. Parkolási lehetőség a Máriaremetei úton és a Szent József utcában biztosított.

Tömegközlekedéssel a 61-es villamossal, vagy a Szentlélek térről induló 29-es busszal a Hűvösvölgy végállomásig kell utazni, majd a Hűvösvölgyből induló 57-es, vagy a 257-es busszal a Máriaremetei kegytemplom megállóig. Egy kis rövid sétát követően a Názáret Ház kapuján lehet belépni az intézmény telephelyére és a Magdolna utca felől a Befogad - lakba.

Az intézmény rövid története: 

Az idősek ellátása 1986-ban, 20 férőhellyel indult Regőczi István atya édesanyjának családi házában. Az úgynevezett „öreg ház” oldalán Regőczi István atya mellszobra hirdeti, hogy az Ő családi háza nyújtott otthont elsőként az idős, beteg embereknek itt a II. kerületben. Regőczi István atya a XX. század Magyar országának egyik kiemelkedő személye, akinek élete történetét az „Isten vándora” című könyvéből sokan ismerjük. Többször letartóztatták és bebörtönözték István atyát. Büntetése letöltése után tíz papnövendéket taníttatott, hét templomot építtetett, háromszáz árvát nevelt fel, tizenegy magyar és öt flamand nyelven íródott könyvével ért el sikert. Rendületlen hittel és kitartással 94 évesen még mindig dolgozott a Kútvölgyi kápolnában. 2013. évben életének 98. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.

Regőczi István atya családi házát Dr. Okos Gizella orvos, aki a XXIII. János Otthon vezetője volt továbbépítette, melyet Dr. Lékai László bíboros támogatott és így vált alkalmassá 88 fő elhelyezésére. A keresztény lelkiség megteremtése, Asztalos Margit és Fromvald Rozália több évtizedes áldozatos munkájának köszönhető.

Jelenleg a Názáret Házban tartós bentlakást nyújtó ellátási formában, 88 fő demenciával élő idős ellátása történik, 1-2-3-4 ágyas szobákban, speciális tárgyi környezet biztosításával. A szobákban az intézmény által biztosított felszerelések vannak, többségükhöz közös vizes blokk tartozik, néhány lakószoba fürdőszobával ellátott.

A lakószobák és az udvar az idős, demens ellátottak speciális szükségleteinek megfelelő.

A kertben kialakítottuk Assisi Szent Ferenc Udvarát, ahol elkerített részekben kisállatok vannak, úgy mint nyuszik, tyúkok, kakas, gerlék, terápiás célzattal kutya és macska.

Továbbá magasított ágyásokban füvészkert, ahol különböző gyógynövények illata, látványa nyugtató hatással van a demenciával élő időseinkre. Az udvar elnevezést az ismert szentről kapta, aki a hagyomány szerint a belőle fakadó evangéliumi szeretettől vezérelve az állatokkal is tudott beszélgetni Isten dicsőségére. Tapasztalatunk, hogy a természeti környezet nagyon jó hatással van a demenciával élő ellátottainkra.

Új ellátási formaként az idősek, kiemelten a demenciával élő személyek nappali ellátása működik 2017. év őszétől a „Befogad – lak” épületében, melyet Varga Mihály miniszter úr és Czibere Károly államtitkár úr adtak át és  Mons. Esterházy László kanonok úr megáldotta a felújított épületet Kisboldogasszony Ünnepe közeledtével.

2019. év júniusában Szent Ferenc Udvarát adta át Varga Mihály miniszter, Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes Főigazgató és Dr. Láng Zsolt polgármester és áldotta meg Ft. Esterházy László plébánosunk. Az udvar kialakítását, romos épületek bontását és a tereprendezést 1 800 000 Ft összeggel támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. "Egyházi közösségi célú programok és beruházások" jogcímen a MINISZTERELNÖKSÉG EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG, az EGYH-KCP18-P-0107.sz. pályázati számon.

A fenntartónk, a Katolikus Szeretetszolgálat, a KEHOP-5.2.13-19-2019-00047. számú projekt keretén belül épületenergetikai korszerűsítést végzett a Názáret Házon. A felújítás keretén belül a régi nyílászárók cseréje, az ún. „öreg ház” héjazatcseréje, a teraszok bontása, napelemek felhelyezése történt, mely 2020. év őszén indult és 2021. év tavaszán fejeződött be. A Názáret Ház korszerűsítése hosszú távon energiatakarékossá teszi az épületet és esztétikailag is megszépült, új arculatot kapott az intézmény épülete.

A nappali ellátási formában, kiemelten a demenciával élők napközbeni ellátása folyik. Az idősszemélyek reggel megérkeznek, napközben pihenhetnek, kisebb csoportokban foglalkozásokon vesznek részt. Az intézmény a gondozáson kívül az idősek szállítását és a meleg ebédet is biztosítja.

 

Szakmai munka: 

Az Otthonban keresztény szellemiségű, személyközpontú idősellátás megvalósítására törekszünk. A Názáret Házban és a Befogad - lakban az ellátás főprofilja az Alzheimer betegek és időskori demenciával élő betegek professzionális ellátása

Időskorúak nappali ellátásának szolgáltatásai:

 • meleg ebéd, szükség szerint diéta biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése,
 • állatterápia,
 • fejlesztő tevékenységek biztosítása, mint gyógytorna, zenés torna, memória játék, kutyaterápia stb.
 • az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésének biztosítása,
 • az orvos utasítása alapján, szükségszerinti gyógyszerbeadás, állapot megfigyelés és arról jelzés a család és kezelőorvos felé,
 • az egészségügyi alap-és szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtás,

A Befogad - lak, az Idősek Otthona lakószobái, valamint az udvar a demens ellátottak speciális szükségleteinek figyelembe vételével lett kialakítva.

A szociális és egészségügyi ellátórendszer átalakulása következtében egyre nagyobb számban vannak jelen azok az idős ellátottak, akik számára a szociális gondozás és egészségügyi alapápolás mellett, biztosítjuk a szakápolást is.

Szakmailag egyik legfontosabb irányelvünk a szeretetteljes, nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtése és biztosítása.

A gondos ápolás mellett kiemelten fontos a mentálhigiénés ellátás biztosítása. Programjaink az intézmény közösségi helyiségeiben, jó idő esetén az akadálymentesített belső udvarban zajlanak. Mindennapi motiválással törekszünk arra, hogy a legtöbb lakónkat bevonjuk a csoportos foglalkoztatásba és biztosítsuk a lelkiséget, a mindennapi hitélet gyakorlásának lehetőségét. Célunk, hogy – egészségügyi és szellemi állapotukat tiszteletben tartva - minél változatosabb programokat kínáljunk gondozottjaink számára, mely hozzájárul testi és mentális egészségük megtartásához és aktivitásukhoz.

Mindennapi tevékenységünk igazodik az intézmény napi életritmusához. Fontos, hogy a foglalkozásoknak heti és ezen belül napi ritmusa legyen, mely kiszámíthatóságot, így biztonságérzetet nyújt ellátottaink számára. Napi bontásban részletesen kidolgozzuk a foglalkozások tematikáját, melyet a hét kezdetén mindig ismertetünk lakóinkkal és velük – ha szükség van rá – közösen módosítunk ezen. Ezáltal valósítható meg, hogy jól érezzék magukat és aktívan jelen tudjanak lenni a programokon. Az egyik legfontosabb naponta megvalósítandó célkitűzésünk a jó hangulat, a közösségben élés és a sikeresség élményének megélése az együttlétek során. Szakmailag feladatunk a meglévő fizikai és mentális képességeik készségeik fenntartása, lelki jóllétük megteremtése. Ehhez járul hozzá, hogy egész nap lehetőséget biztosítunk egyéni segítő beszélgetésre is, ahol útmutatást nyújthatunk a problémák megoldásához, feszültségek feloldásához. 

Egyházi fenntartású intézményként nagy hangsúlyt fektetünk az egyházi év ünnepeire, melyek alapvetően meghatározzák az éves mentálhigiénés és foglalkoztatási tervünket. 

A telephelyen programjainkban rendszeres:

 • filmklub,
 • memóriatorna,
 • gyógy - vizuális torna,
 • művészeti délelőtt: színek, érzések, emlékek előhívása,
 • aromaterápia,
 • kreatív délelőtt: só gyurma, színezés,
 • irodalmi, művészeti kvíz,
 • nosztalgia délután: régi dolgok felidézése,
 • állat – terápia Szent Ferenc Udvarában .

A Názáret Ház udvarát a demenciával élők speciális szükségleteinek figyelembe vételével alakítottuk ki és formáljuk folyamatosan.

A telephelyen kettő gondozási egység van és ezen belül 2-2 gondozási csoport. Az első csoportban a középsúlyos demensek a második csoportban a súlyos demensek vannak.

A Názáret Házban kedd délelőtt Kemenes Gábor atya mutatja be a szentmisét, csütörtökönként Burányi Roland intézményi lelkészünk, a többi napokon  a bazilikából behangosíott szentmise van.

Mindennapjainkról a https://www.facebook.com/xxiii.janosotthon/ is olvashat.

Az ellátottak elhelyezési körülményei: 

A Názáret házban egy - kettő - háram - négy ágyas  lakószobákban történik az elhelyezés, többségében közös vizes blokkokkal. Az épület teljes körűen akadálymentesített, lifttel ellátott. A közösségi terek mellett kiemelten fontos, hogy kápolna is van a Házban állandó szentségi jelenléttel.

Lakók száma: 
88 fő
Intézményi térítési díj: 
6 540 Ft / nap
2 190 Ft / nap
1 190 Ft / nap
Szolgáltatások: 

A teljes körű ellátás és alapápolás mellett szakápolási tevékenységet is folytat intézményünk.

Az Otthonban havi rendszerességel van fodrász, pedikűr szolgáltatás, melyet a Lakó saját maga fizet a szolgáltatónak, vagy a letéti számlán elhelyezett költőpénz terhére az intézmény gondoskodik a szolgáltatás díjának megfizetéséről.

Digitális kábeltévé biztosított.

Időskorúak nappali ellátásában a napközbeni tartózkodás 100 Ft/nap, étkezés 1 900 Ft/ebéd.

Látogatási idő: 

A hatályos házirend szerint, mindennap 10 órától - 18 óráig látogatható az intézmény.

Szentmise: 

Názáret Ház aulája:  hetente, változó napokon de. 10 órakor a szentmisét celebrálja Kemenes Gábor atya, csütörtök de. 10 órakor a szentmisét bemutatja Burányi Roland intézményi lelkész. A hét többi napján  fél 11 órától szentmise van behangosítva a máriaremetei Kegytemplomból. 

Bekerüléshez szükséges dokumentumok jegyzéke: 

- Kérelem,
- Egészségi állapotra  vonatkozó igazolás,
- Jövedelemnyilatkozat,
- Vagyonnyilatkozat.

Gondozási szükségletvizsgálat alapozza meg a bekerülés feltételét.

Események, rendezvények: 

Egyházi évnek és a társadalmi ünnepeknek megfelelő ünnepek. (Ádvent, Karácsony, Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd megünneplése. Farsangi és szüreti bál stb.)

Kirándulások, zarándoklatok, lelki gyakorlatok.

Az intézménybe rendszeresen érkeznek előadó művészek, óvodás, iskolás gyermekek műsorokkal.

A Szent Ferenc Udvarban a kis állatokkal, füvészkerttel egy speciális gondozási körülményt biztosítunk a demenciával élők számára.