XXIII. János Otthon visszatekintése az elmúlt évekre

megújul Názáret Házunk
megújul Názáret Házunk

Évfordulóknál mérlegel az ember, visszatekint az elért eredményekre és kitűzi maga elé az új célokat. A XXIII. János Otthon középvezetői is évvégén értékelték az elmúlt évet, éveket egy ünnepi vacsora kíséretében. Fejlődésünkről egy kis filmet is összeállítottunk, melyet örömmel adunk közzé.

Az elmúlt hat évben több, mint kilencven millió forint adományból fejlesztettük - fenntartói és pályázati támogatás mellett - az intézményrendszer infrastruktúráját, gondozást-ápolást könnyítő eszközbeszerzéseket, kialakítottuk Szent Ferenc Udvarát, ahol az állatterápia is emeli a demenciával élők minőségi ellátását, melyről a média többször beszámolt. Teljes energetikai beruházásnak köszönhetően új arculatot kapott a Názáret Házunk, megújultak a nyílászárók, a rámpa és elkészült a fekvőbeteg szállításra is alkalmas lift. A Jerikó és Emmausz Házunk udvara is megújult.  A teljes akadálymentes közlekedést kialakítottuk adomány forrásból, padok, székek, pergolák kerültek elhelyezésre a parkosított udvarban, mely a külső foglalkozások, pihenés színtere lett. Felállítottuk szintén adományból a Béke Királynője szobrot, mely a medjugorjei szobor mintájára készült és az imádság színhelyévé vált az elmúlt években. Az Emmausz Házunk nyílászárói is megújultak a közel múltban. Az Okos Gizella Házunkban szintén az udvar, kert, ebédlő megújítása valósult meg adományokból, a tárgyi eszközök korszerűsítésével együtt. A minőségi tárgyi feltételek megteremtése mellett, a legnagyobb eredménynek mégis azt tartjuk, hogy célunk egy olyan minőségi gondozás, ápolás megvalósítása, mely keresztény küldetésünkből fakad. Lakóinkban, - kiemelten a demenciával élőkben - meglátni Jézust, és őt szolgálni. A visszatekintésünket egy imával zártuk, mely így szól.

Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk! Magasztaljuk irgalmadat, és hálát adunk az elmúlt évben tőled vett testi-lelki jókért, kegyelmed és gondviselésed minden ajándékáért.

Úgy vezess tovább, kérünk, a múló időben, hogy bölcs szívhez jussunk, ne csak éveink számában, hanem a te szeretetedben is növekedjünk, és a te utaidon járjunk!

Adj erőt és kedvet a Neked és embertársainknak való szolgálatra!

Kegyelmedbe ajánljuk intézményeinket, egyházunk és a világ kereszténységének jövőjét. Tisztítsd, újítsd, szenteld meg népedet, hogy szent neved dicséretére legyen az emberek között. Gondviselő jóságod vegye körül népünket, hazánkat, őrizze meg az egész emberiség békéjét és boldogulását!

Szívünk benned keres biztos támaszt a múlt és a jövő határán. Légy mindig oltalmunk, bizodalmunk, vezess életutunkon! Ámen.