Elköszönés

Munkatársak elköszönése
Munkatársak elköszönése

Kedves Mindenki!

Az elmúlt hat évben sokszor adtam hírt így a világhálón keresztül a XXIII. János Otthon integrált intézmény eseményeiről, ünnepeiről. Ez az utolsó híradásom intézményvezetőként, melyet a hála és köszönet mély érzése hat át.

Köszönöm a hozzátartozóknak, hogy szeretett családtagjukat az általam vezetett intézmény munkatársaira bízták. Köszönöm a sok telefont és visszajelzést az elmúlt napokban, ahol hálájukat fejezték ki felém.

Köszönöm lakóinknak a sok biztatást, szeretetet, hálát, mellyel megajándékoztak és az elköszönő gondolataikat, lelki útravalójukat.

Köszönöm munkatársaimnak azt a rendkívül nagy szeretetet, amivel körbe vettek és megszervezték az elköszönésem ünnepét. Isten áldása kísérje további szolgálatukat!

Köszönöm főigazgató úrnak Dr. Vajda Norbertnek és elődjének Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes főigazgató asszonynak a bizalmat, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat legnagyobb intézményének vezetését bízták rám.

Szolgálatomat máshol folytatom abban a hitben, hogy Isten egy másik feladattal bízott meg az Ő országának építésében. Gondolataimat azzal az imával zárom, melyet emlékül adtam szeretett lakóinknak.

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm azt a helyet, amit a Te országod építésében nekem adtál, legyen az látványos, vagy elrejtett szolgálat. Téged dicsőíthetlek általa, s a Te akaratodat teljesíthetem.

Hisz nincs dicsőbb feladat annál, mint az élő Istent szolgálni, és neki adni minden erőt, hogy épüljön az Ő országa. A világ teremtőjének szolgálni a legmagasabb hivatás, amit ember elképzelhet. Hálát adok Neked Istenem! Ámen.

Isten áldja Önöket!

Balog Józsefné