Pünkösd megünneplése a Názáret Házban

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel adjuk hírül, hogy intézményünkben továbbra is mindenki jól van!

Köszönjük az Önök teljes együttműködését, mellyel támogatják mindennapjaink prevenciós munkáját, hogy időseinket megőrizzük a vírusfertőzéstől. Imádkozunk, hogy minél előbb, megfelelő óvintézkedések mellett személyesen is kifejezhessék szeretetüket hozzátartozóik számára. Addig is minden eszközzel igyekszünk lakóink testi – lelki jólétét biztosítani. Az elmúlt napokban Pünkösd ünnepére készültünk. A mentálhigiénés munkatársak a napi programokat is a közelgő ünnepre való előkészületnek szentelték, így kiemelt szerepet kapott pünkösd a heti bibliakör témájában, a bibliai felolvasásban, totóban, az egyházi énekekben és Székely János püspök úr egy lelkigyakorlatának levetítésében egyaránt. A földszinti és emeleti Lakóink külön-külön foglalkozásokban is megemlékeztek e jeles esemény napjairól a népi énekek eléneklésével, a régi hagyományok – pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás – felidézésével és a pünkösdi ünnepkörre épülő kis vetélkedővel. Pünkösd előtti csütörtökön zenés, képes meditáció vetítése volt az aulában, az énekek, imák kihangosításra kerültek, így a szobájukba lévő lakók is be tudtak kapcsolódni a közös ünnepbe. Lehetőség volt lakóinknak az Oltáriszentséget is magukhoz venni igeliturgia keretében. Az imák, könyörgések a cikk mellékletében megtalálhatóak. Kérjük Önöket töltsék le, elmélkedjék át, így a természetfölötti összeköt bennünket minden zárlat ellenére. Imádkozzunk a Szentlélek bölcsességéért kutatóink számára, hogy minél előbb megtalálják a védekezést, gyógymódot a koronavírus ellen és ismét megnyílhassanak az idősek otthona kapui a szerető családtagok számára.

- intézményvezetés -

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája

„Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

Állomány neveMéret
PDF ikon punkosd_unnepe.pdf1.16 MB