Názáret Ház hírei

Tavaszköszöntő koncert

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi lakóotthonában élő fiatalok, Varga B. Zsolt nevelő vezetésével egy tavaszköszöntő koncerttel örvendeztették meg lakóinkat. Majálisok hangulatát megidézve a mulatság után virslivel és sörrel vendégeltük meg a résztvevőket és azokat is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudták elhagyni a szobájukat. Köszönjük a Pátyi Máltai Zenészeknek!

Elek Viktória telephelyvezető

ÖRÖMTÁNC

Mentálhigiénés munkatársaink a Názáret Ház lakói számára az állatterápia mellett, a táncterápia módszerével is új sikereket érnek el. A telephelyvezető kezdeményezésére ütőshangszerek bevonásával, táncmozdulatokkal újszerű foglalkoztatási módszerek színesítik időseink mindennapjait. Mindannyian megéltük már a tánc felszabadító, szorongást oldó élményét. Tudományos értekezéseket lehet olvasni arról, hogy a zene, táncmozgás, boldogság hormonokat szabadít fel. Ennek jótékony hatását tapasztaljuk mi is foglalkozásaink alkalmával.

Íme egy – egy életkép a „Mi táncunkról”. “A tánc olyan vers, amelynek a mozdulatok a szavai.”

Nyári gyermektábor Máriaremetén

Örömmel adjuk hírül, hogy az idei évben is, nyári napközis tábor szervezünk a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein, 2022. július 25-től 2022. július 29-ig, gazdag programokkal és étkezés biztosításával.

Az évek óta megszervezett öt napos „Generációk közötti kapcsolatot erősítő program” rendkívül jó hatással van időseinkre. Ismét testközelből átélhetik anyai – nagymamai örömeiket és a gyerekek – fiatalok találkoznak az időskorral, demenciával, mint az élet velejárójával, mindezt keresztény értékrendű közegben. A közös programok egész évre szóló visszaemlékezést biztosítanak mindenki számára.

A lakók – hozzátartozók pénzbeli adományának és az önkéntes munkatársaknak köszönhetően, az idei évben is térítésmentesen tudjuk biztosítani a napközis táborunkat.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lappal és egészségügyi nyilatkozattal lehet Elek Viktória telephelyvezetőnél.

E-mail elérhetősége: elek.viktoria@szeretetszolgalat.hu. Kérdés esetén a +3630 272 8073 telefonszámon is elérhető a telephelyvezető.

Ízelítőül mellékelünk a 2021. évi nyári táborról néhány képet.

Szeretettel hívjuk és várjuk munkatársaink gyermekeit, unokáit és lakóink unokáit, dédunokáit!

-intézményvezetés-

Áldott Húsvétot

Pilinkszky János gondolataival kívánunk mindenkinek áldott Húsvétot!

XXIII. János Otthon vezetősége

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
 
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

HÚSVÉTRA KÉSZÜLŐDÉS, TAVASZRA HANGOLÓDÁS A XXIII. JÁNOS OTTHON MÁRIAREMETEI RÉSZLEGEIN

 

A húsvéti készülődés már a múlt héten elkezdődött a csoportos foglalkozások keretében. Lakóink felvették a betegek szentségét, közös filmnézés volt Ferenc pápa életéről és meghallgattuk Roland atya nagyböjti videóüzenetét.

Ezen a héten napi jókívánság kártyákat osztottunk reggeli előtt lakóinknak.

Kemenes Gábor atya szentmisét mutatott be, hétfőn és Herpy Gyuri atya lakónk előadása lesz pénteken a „Veronika kendője” címmel.

Foglalkozás keretében volt tojásfestés, tojásfa díszítés, közös dekoráció készítés, papír tojás kivágás, színezés és virágültetés.

Nagyheti programunk is gazdag lesz, hétfőn Kemenes Gábor atya mutat be szentmisét, kedden Szakács Péter atya gyóntat és szentmisét celebrál délelőtt, délután húsvéttal kapcsolatos versek felolvasása lesz.

Szerdán, az intézményvezető képes – zenés meditációt tart az Emmausz Ház aulájában a Szent három napról.

A mentálhigiénés munkatársak mindegyik házunkba elkészítik a szentsírt.

Nagycsütörtökön délelőtt a Názáret Házban lesz képes, zenés elmélkedés, ima az intézményvezető szervezésében, majd délután ünnepi szentmise az Emmausz Házban, melyet Gábor atya és Gyuri atya közösen mutatnak be az Eukarisztia alapításának ünnepén.

 

Látogatási - intézménybe lépési szabályok

Tisztelt Hozzátartozók!

A hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében 2022.03.07-től, a látogatás nem kötött oltási igazolványhoz. A jelenleg is érvényben lévő egészségügyi vészhelyzet, az NNK eljárásrend értelmében, az óvatosság elvét követve, az Intézmény látogatása, az Intézménybe történő belépés az alábbiak szerint került szabályozásra.

Intézménybe lépés szabályai:

 • Zárt térben, orrot és szájat elfedő maszkviselés kötelező
  • minden munkavállaló,
  • minden intézménybe belépő személy számára. (látogatók, felvételre jelentkező érdeklődő személy, szolgáltatók stb.)
 • Az intézménybe történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a portákon elhelyezett fertőtlenítővel.
 • Az intézménybe történő belépéskor a kötelező a bejelentkezés.

Látogatási rend:

 • A látogatás idejének szabályozása:
  • látogatási idő, mindennap délelőtt 10 óra és 12 óra között, délután 15 óra és 18 óra között, maximum 60 perc időtartamban. (Székhely, Názáret Ház, Okos Gizella Ház) mindennap délelőtt 9 óra és 12 óra között, délután 14 óra és 17 óra között (Szent József Ház).
 • A látogatók számának szabályozása:
  • egy lakóhoz, egy fő látogató jöhet egy időpontban,
  • izolációs szobában tilos a látogatás, kivéve a végstádiumban lévő betegektől történő elbúcsúzás esetét, az intézmény által biztosított védőfelszerelésben.

Köszönjük együttműködésüket!

-intézményvezetés-

Balázsolás intézményünkben

Roland atya a héten az Emmausz és Názáret Házainkban balázsolás szertartását elvégezte lakóink nagy örömére.

A balázsolás egy szép katolikus hagyomány, amikor a  pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e szavakat mondja: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére, ki Diocletianus és Licinius római császárok idején élt. A legenda szerint szerette az állatokat, azok barlangja köré csoportosultak és áldását várták, valamint védték, őrizték. Egy asszony malacát elvitte egy farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már börtönben levő püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki hasonlóképpen hozzá folyamodik. Több gyógyítást vitt véghez. Egyszer két égő gyertyát kereszt alakban egy gyerek álla alá tartva mentett meg, aki a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott.

Ha valaki torkán szálka akadt meg, már a 6. században ezt kellett mondani: „Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!”

Házszentelés a XXIII. János Otthon Jerikó, Emmausz és Názáret Házaiban

F.t. Burányi Roland intézményi lelkészünk vízkereszt ünnepét követően szentmisét mutatott be a máriaremetei részlegeinken és megszentelte a lakószobáinkat, irodáinkat.

Házszentelő ima

Mindenható, örök Isten!
Irgalmasságodban a Földet javaiddal töltöd be.
Kérlek, ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megáldani, megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal.
Áldd meg Uram kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat akik itt laknak, és add meg számukra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges, és hogy teljesüljenek azok a kívánságaik, amik méltányosak.
Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jakab házát,
ugyanígy kérlek, szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is és megkeresztelni,
hogy falai között vegyenek lakást a Te Szent Angyalaid, hogy őrködjenek felette, védelmezzék.
Ekként biztosítva a védelmüket, a szeretetet és a harmóniát és a boldogságot.
A mi urunk, Jézus Krisztus által, és szent János, az ő szolgája által kérlek erre.
Ámen.

Oldalak