Názáret Ház hírei

Nyári gyermektábor Máriaremetén

Együtt a "csapat"

„Generációk közötti kapcsolatot erősítő program”

A pandémia embert próbáló bezártságát követően, ismét élettel teltek meg a XXIII. János Otthon máráriaremetei házainak udvarai és falai. 2021. július 26-tól, öt napon keresztül tizennyolc gyermek zsivajától volt hangos intézményünk napközben. Volt olyan kisfiú, aki beköltözött a nagyihoz egész hétre, mely rendkívül jó hatással volt az Otthon lakóira.

Minden reggel a Jerikó Ház kápolnájában napindító elmélkedés volt. Reggeli imával indítottunk, keresztény gyermekdalokat tanultunk és mindennap a Fokolare lelkiség egy – egy havi életigéjét elmélkedtük át, melynek kifestőjét délután kiszínezték a gyermekek és a tábor végén hazavitték, hogy a hétköznapokban újra és újra elővegyék az Életigéjét. Az elmélkedések alkalmával átvettük a tíz parancsolatot is. A „kőtábla” a mentálhigiénés munkatársaknak köszönhetően, egész héten figyelmeztett bennünket az alapvető isteni és emberi törvényekre.

Tábornyitó szentmisénk hétfőn volt, a táborzáró szentmise pedig pénteken, ahol Ft. Burányi Roland intézményi lelkészünk egy csodálatos, „gyermeknyelven” bemutatott szentmisét celebrált számunkra.

XXIII. János Otthon Okos Gizella Ház 40. éves jubileumi ünnepe

szentmisén hálaadás

Negyven éves jubileumát ünnepelte a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Okos Gizella Háza, 2021. július 23-án. Az ünnepségen részt vettek a Fenntartó képviselői, a XI. kerület alpolgármestere és a fenntartó intézményeinek vezetői, munkatársai és a Ház lakói.

Az ünnepség a Mindenszentek templomában szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ft. Lambert Zoltán atya volt, aki a Ház lakója, továbbá celebránsok Ft. Horváth Zoltán atya, budapest-terézvárosi plébános és Ft. Burányi Roland atya, a Katolikus Szeretetszolgálat intézményi lelkésze. A homíliában Zoltán atya kiemelte, hogy a „Szeretetszolgálat csak Istennel együtt működőképes.

A hálaadó szentmisét követően a Katolikus Szeretetszolgálat Főigazgatója, Dr. Vajda Norbert köszöntötte az egybegyűlteket, utalva a Duna TV Katolikus Krónikájában elhangzottakra, - amely az alábbi linken megnézhető https://mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2021-07-04-i-adas/ - hogy az egyházi intézmény méltó „Otthont” ad lakóinak és méltatta Ft. Lambert Zoltán atya lelkipásztori szolgálatát, mellyel segítette a pandémia okozta zártság elviselést az intézmény falai között. Az ünnepi gondolatokat Balog Józsefné intézményvezető folytatta, aki személyes tanúságtételével hangsúlyozta, hogy egyházi intézményben dolgozni egy küldetést jelent. Borosné Tegze Emma, korábbi intézményvezetőnek egy emlékplakettel köszönte meg áldozatos munkáját. Az ünnep fényét Molnár Balázs fuvolaművész és a kispesti Jézus Szíve Plébánia énekkara emelte.

Korlátozó intézkedések visszavonása

Kedves Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól visszavonásra került a korábbi korlátozó intézkedés, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 25710-3/2021/EÜIG sz. 2021.06.16-án, kelt határozata értelmében.

A látogatási rend kialakításánál figyelembe vettük, hogy jelenleg is hatályban van a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, továbbá a SARS-Cov-2 variánsok európai terjedése miatt, az óvatosság elvét követjük, hogy Lakóinkat továbbra is óvjuk a pandémiától.

Fentiek értelmében a látogatási idő mindennap délelőtt 10 óra és 12 óra között, délután 15 óra és 18 óra között van. Egy lakóhoz egy időpontban, két fő látogató jöhet. A megjelölt látogatási időben nincs korlátozás. Kérjük Önöket, hogy jó idő esetén a parkosított udvarban találkozzanak Szeretteikkel, ezzel is csökkentve a fertőzés átadásának kockázatát. Azok a látogatók, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, az intézménybe lépéskor kötelesek szájat és orrot eltakaró maszk viselésére, kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyt.

(A korlátozó intézkedések visszavonására vonatkozó vezetői döntés, a mellékletben megtalálható.)

Köszönjük együttműködésüket Lakóink védelme érdekében!

- Intézményvezetése -

Kovács Mária gondozási egység vezetőápoló főigazgatói elismerése

A mai napon meglátogatta a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegét F.t. Burányi Roland intézményi lelkész és Szőcs Hajnalka egészségügyi szakreferens és nagyon kedves meglepetést hoztak, Dr. Vajda Norbert Főigazgató Úrtól. Kovács Mária gondozási egység vezetőápoló, főigazgatói elismerésben részesült kiemelkedő ápolói munkájáért. Köszönjük Fenntartónk gondoskodó szeretetét, hogy figyelmességével erősíti mindennapi szolgálatunkat. Hála van szívünkben, hogy egyházi intézményben dolgozhatunk, munkánkkal építve Isten Országát!

A pandémia alatt sok hála és kritika érte mind az egészségügyi, mind a szociális ellátórendszert. A pozitív hírek minden embert erősítenek ezért örömmel osztom meg az alábbi történetet, mely kivívta a főigazgatói elismerést.

Csapatépítő tréning a XXIII. János Otthonban

szentmisével indult a csapatépítő

A XXIII. János Otthon középvezetői számára csapatépítő tréning volt, mely szentmisével kezdődött Ft. Burányi Roland atya celebrálásával. Ezt követően előadást hallhattunk Balog Józsefné intézményvezetőtől az Egyház és szociális munka kapcsolatáról, annak történelmi, humánus és evangéliumi megközelítéséről, tanúságtétellel alátámasztva. Az előadás főmondanivalója az volt, hogy az egyházi intézmények egy minőségi többletet adhatnak a társadalomnak, ha evangéliumi elköteleződésből végzik feladatukat. Ha az ellátottakra úgy tekintünk, mint Isten fiaira, lányaira, akkor szociális tevékenységünk misztikává válik. A lelki ráhangolódás után a Börzsönybe indultunk, ahol Bartók Márta telephelyvezető közösségi játékokat vezetett, melynek segítségével a munkatársak jobban megismerhették egymást. A közös vacsorát zenés koordinációs program követte, ahol mindannyian felszabadultan, jól éreztük magunkat. Ajándékkártyán az előadás zárógondolatait kaptuk meg, mely abban erősített meg bennünket, hogy Isten számít ránk!

- egy résztvevő -

EGYEDÜL ISTEN

Egyedül Isten adhatja a hitet,

de a hitedről te is tanúságot tehetsz.

Egyedül Isten adhat reményt,

de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.

Isten egyedül ajándékozhat meg a szeretettel,

de te is bizonyságodat adhatod szeretetednek

embertársaid előtt.

Egyedül Isten ajándékozhat békét,

de az egység magvait te is elhintheted.

Egyedül Isten adhat erőt,

de a csüggedőt te is felkarolhatod.

Egyedül Isten az út,

amelyet te is megmutathatsz a testvéreidnek.

Egyedül Isten a világosság,

de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.

Egyedül Isten az élet,

de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben.

Anyáknapi intézményi nyitás első pillanatairól

Hálával tesszük közzé egyik Hozzátartozó köszönő szavait. Az ilyen visszajelzések, megerősítenek mindannyiunkat mindennapi szolgálatunkban.

„Tisztelt Balog Józsefné Intézményvezető Asszony! 

Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek és minden kedves Munkatársának az áldozatkész, odaadó munkát és a hősies védekezést, amely által - hosszú hónapok után - újra megölelhettük az Édesanyát és Nagymamát!

Máig felfoghatatlan tragédiákat átélve a járványveszély ideje alatt, volt egy biztos pont, egy reménysugár, amelyből erőt meríthettünk, hogy el tudjuk viselni a nehézségeket, tudtuk, hogy Mamika jól van és, hogy nagyon vigyáznak Rá!

Szavakkal nehéz hűen kifejezni, hogy mit éreztünk, amikor újra találkozhattunk Vele, hiszen akkor sem volt könnyű megszólalni a könnyektől. De ezek a könnyek örömkönnyek voltak!

Hálásan köszönjük a rengeteg gondoskodást!

Munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Patus-Szőke Andrea és Píri Dávid

Szőke Györgyné hozzátartozói (Názáret ház-emelet)”

Názáret Ház megújulása

Örömmel adjuk hírül, hogy fenntartónk, a Katolikus Szeretetszolgálat, a KEHOP-5.2.13-19-2019-00047. számú projekt keretén belül épületenergetikai korszerűsítést végzett a XXIII. János Otthon Názáret Házon. A felújítás keretén belül a régi nyílászárók cseréje, az ún. „öreg ház” héjazatcseréje, a teraszok bontása, napelemek felhelyezése történt, melynek kivitelezése a teljes megvalósulás szakaszába lépett. A munkálatok szeptember hónapban kezdődtek, a járványügyi helyzetnek megfelelő protokollok, szigorú betartásával és így tavaszra az épület megújult arculattal tekint ránk. Ezúttal is köszönjük Fenntartónk támogatását, Hefelle-Kiss Ferenc beruházási igazgató úr munkáját és minden lakó, munkatárs közreműködését, hiszen a munkálatok mindannyiunktól sok türelmet kívántak. Külön köszönet Gál Tímea és Kovács Mária gondozási egységvezető ápolóknak, akik a higiénia felügyeletével biztosították a lakók teljes körű védelmét. A felújítás nem ért véget, mert fenntartói támogatásból fekvőbeteg szállítására alkalmas lift beruházás van folyamatban a Názáret Házban, mely tovább növeli a gondozási körülmények minőségét.

Húsvéti előkészület a Názáret Házban

Az idei Húsvét ünnepére is a pandémia korlátai között tudtunk készülni, de legnagyobb ünnepünk méltóságát megőriztük.Virágvasárnapot megelőző csütörtökön Ft. Burányi Roland intézményi lelkész tartott ünnepi szentmisét. Lakóink elvégezhették a szentgyónást.

Nagyhét szerda délelőtt képes, zenés meditatív elmélkedés volt az aulában. A betegek keresztútját elimádkoztuk, majd megemlékeztünk a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményekről és Húsvét csodájáról. Közös énekekkel, imával hangolódtunk a kereszténység legnagyobb ünnepére.Köszönjük a mentálhigiénés munkatársaknak, hogy minden Házunkban elkészítették a szentsírt, az ünnepi díszítést!

Minden Kedves Családtagnak kívánunk áldott Húsvétot!

- intézményvezetés -

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,

hajnalfele a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek

És szél támad. És fölzeng a világ.

 

Mert megölhették hitvány zsoldosok,

és megszünhetett dobogni szíve -

Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.

Hozzátartozói levél

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel osztom meg az alábbi hozzátartozói levelet, írójának engedélyével. Nehéz időt élünk mindannyian a járvány okozta bezártság, szigorú eljárásrendek miatt. Munkatársaimnak az ilyen jellegű visszajelzések erőt adnak mindennapi szolgálatuk végzéséhez.

Isten áldását kérem a levél írójára!

-intézményvezető-

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Napok óta készülök megírni ezt a levelet, de Édesanyám halála óta a valahogy semmi sincs a helyén. Ma átvettem a Postán az Otthonból küldött levelet, ahol az első sorok után újra elbőgtem magamat...."Néhai Erdélyi Jánosné..." 

Igen, Anya elment, sajnos nagyon kevés időt töltött az Otthon szerető és gondoskodó közösségében. Gyakran eszembe jutnak azok gondolatok, amivel igyekezett megnyugtatni "emberileg mindent megteszünk". 

Igen, Anya nagyon boldog volt és sokat mesélt, amíg tudott mesélni. Lelkesen számolt be, hogy milyen jól is érzi magát, mennyi minden történt vele és milyen finomságot ebédelt ! Az első napok után folyamatosan kért, hogy mindent írjak alá, mert ő ide, "De, IDE!" , - ahogy mondta - szeretne kerülni.

Mindennek örült: a sok foglalkozásnak, a sok új ingernek, a játékoknak! Nagyon nehéz most szavakat találni, amivel kifejezhetem hálámat, köszönetemet az Otthonban dolgozó munkatársainak! Ha csak belegondolok,hogy a kapun való belépéstől hányan, de hányan segítettek Neki, hogy a benti  élete könnyebb legyen. Betegségében az ápolása, a lábadozása, hogy életének utolsó perceiben ne kelljen egyedül lennie!  

Liturgikus cselekmények a XXIII. János Otthonban

Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Hozzátartozókat, hogy a Jerikó Ház kápolnában, Herpy György atya lakónk, egészségi állapotától függően, minden reggel 7 órakor szentmise áldozatot mutat be. Az Emmausz és Názáret Házainkban, Ft. Burányi Roland intézményi lelkész misézik és látja el a lelkipásztori feladatokat.

2021. január 07-én, volt az intézményben a vízszentelés, a lakószobák, irodák és közösségi helyiségek megszentelése.  A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.  A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük a karácsonyi időszakban. A szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

Oldalak