Személyes gondoskodást végző személy

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(h)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(2)a.

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(2)aa.