Időskorúak járadéka

1993.évi (III.)Törvény 32/B/C §

63/2006. Korm.rendelet 6.§(2,3), 9.§, 14.§, 2.sz.melléklet