Veszélyeztető állapot

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(j)

Érintett jogszabályok: