Veszélyezettség

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(j)

Érintett jogszabályok: