Végkielégítés

2012. évi  I. tv. (mt.) 77.§

Érintett jogszabályok: