Védőoltások

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 57.§(1-7),58.§(1-11),

18/1998. NM.rendelet 4.§(1-10), 6.§(1-7), 9.§(1-3)