Védőoltás a XXIII. János Otthonban

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021.01.29-én, pénteken a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonában, megtörtént a koronavírus elleni védőoltás beadása, a Pfizer/BioNTech vakcinával.

A székhelyen (Jerikó és Emmausz Házak) 100 %-os, a Názáret Ház és Okos Gizella Ház telephelyeinken 80 %-os az átoltottság. Néhányan nem kérték a védőoltást és többen lázasak voltak, vagy fekvőbeteg gyógyintézetben vannak, ők egy későbbi időpontban juthatnak a védelmet nyújtó oltáshoz.

Dolgozóink közel 70 %-a, élt az oltás lehetőségével. Lakóink és dolgozóink jól vannak az oltást követően.

Őszinte hála van szívünkben, hogy megkaptuk a védőoltást, mert bízunk abban, hogy a védettség megszerzését követően Lakóink találkozhatnak végre Szeretteikkel személyesen is.

A jelenben is biztosítjuk az online térben való találkozást, skypen, vieberen, a teraszokról integetve, de ez mégsem pótolja a személyes találkozást, egymás megérintését, szeretetünk egyik legkifejezőbb cselekvését.

Hálásak vagyunk az Emmausz Ház imacsoportjának, akik naponta imádkoznak az Oltáriszentség előtt a járvány mielőbbi lezajlásáért, orvosainkért, a kutatókért és saját dolgozóinkért. Ebből az Erőforrásból örömmel, reménnyel nézünk a jövőbe.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.