Vásárolt készletek

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6)5.

Érintett jogszabályok: