Utógondozás

1993.évi (III.)Törvény 122.§(7)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 73.§(1,2)