Újabb mérföldkő a magyarországi szociális módszertanok életében

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szervezésében, a Katolikus Szeretetszolgálat budapesti központjában tartották meg a területi szakmatámogatási rendszerek V. Gesztortalálkozóját. A rendezvényt dr. Tóth Tibor, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója nyitotta meg, majd dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. 

A gesztortalálkozók célja a területi módszertani munka strukturálása, az elért eredmények áttekintése és értékelése, továbbá a felmerülő problémák megvitatása. Az idei, sorban az V. találkozón már teljes létszámmal vehettek részt a területi szakmatámogatási konzorciumok gesztorszervezetei és munkacsoport vezetői. 

A jelenlegi módszertani struktúra egyházi módszertanokból és területi módszertanokból épül fel. A területi módszertanok pályázati úton, míg az egyházi módszertanok miniszteri kijelölés útján látják el módszertani feladataikat.

Még az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére hirdetett a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2021-ben pályázatot területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítására, 11 területi egységre, amely mind területi, mind szakterületi vonatkozásban lefedi a teljes szociális alap- és szakosított ellátás, továbbá gyermekjóléti alapellátás szolgáltatási spektrumát.

A területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakításának célkitűzései: a területi szakmatámogatási hálózat létrehozása, területi együttműködési struktúrák kialakítása, az NSZI szakmatámogatási, módszertani feladatainak támogatása, a szakmapolitikai törekvések megismertetése és elfogadtatása, közreműködés a Belügyminisztérium felméréseinek elvégzésében, a szolgáltatók, intézmények körében felmerülő kérdések, problémák, javaslatok Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság felé történő becsatornázása.

A területi módszertanok konzorciumban valósítják meg a szakmatámogatási feladatokat. A speciális, a szakmatámogatási tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkező konzorciumot a gesztorszervezet képviseli. A Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon mint gesztorszervezet koordinálja a Pest és Nógrád vármegyei Területi Szakmatámogatási Rendszer feladatellátását. Bővebb információt a tszr.hu oldalon találhatnak.

Forrás: nszi.hu