Továbbképzési kötelezettség teljesítése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1)(6)  3.§(1-7)    1.sz.melléklet

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 5.§(b),6.§, 4.sz.melléklet