Továbbképzési kötelezettség alóli mentesség

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§ (3)

Érintett jogszabályok: