Térítési díj megfizetése vállalás esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1-3)

Érintett jogszabályok: