Térítési díj, megfizetése

1993.évi (III.)Törvény 114.§(1-3), 117.§(3-7) 117.§(2)b,

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1,3),3.§(1)f.,(2)a.b.,(3),(4), 18.§,28.§(3),31.§(1)