Térítési díj megfizetése

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(3)a,b

Érintett jogszabályok: