Térítési díj megállapítása 2008.01.01 előtt ellátásba részesülők esetében

29/1993 (II.17.)Korm.r. 32/A.§

Érintett jogszabályok: