Térítési díj eseti megállapítása Házirendben

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

Érintett jogszabályok: