Térítési díj, belépési hozzájárulás közzététele (SZGYF által fenntartott intézmény esetében)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.§(5)

Érintett jogszabályok: