Távolléti díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§, 28.§(1,2,5), 29.§(1,2,3), 30.§

1992.évi XXXIII.tv. 80.§

2012. évi  I. tv. (mt.) 148-152.§