Tartási,életjáradéki és örökösödési szerződés tilalma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(10)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(3)