Tárgyi feltételek (átlagot meghaladó)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 43.§(a,b)

Érintett jogszabályok: