Tájékoztatási kötelezettség, tartalmi elemei

1993.évi (III.)Törvény 68/A.§(4),94/A.§(3)/D.§/E.§(3)/K.§(4),95.§(1-5), 96.§(1.3),106.§,140/P.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 52.§(4), 62.§(3), 101/A.§(4)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§.(1), 31.§(3)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§(2,6), 9.§ (1)

92/2008 (IV.23) Korm r, 7.§(5)

2012. évi  I. tv. (mt.) 46.§, 47.§