Tájékoztatás a szociális vezetőképzésről

 

Tájékoztatás a szociális vezetőképzésről 2018. július 1-étől a szociális szakvizsga rendszert a szociális vezetőképzés váltotta fel.

A képzés rendszerét a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet határozza meg. Eszerint szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha

  1. állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet intézményvezetője,
  2. integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője,
  3. intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
  4. vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el (meghosszabbítás vagy ismételt megbízás esetén a részvételi kötelezettség kezdete a meghosszabbítás vagy az ismételt megbízás kezdő időpontja); továbbá
  2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

A vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. A vezetőképzés szintjei az alap- és mester vezetőképzés, amelyek alapozó és megújító képzési szakaszokból állnak.

A képzés időtartama:

 

Alapozó képzés

Megújító képzés

Alap szintű vezetőképzés

80 óra

15 óra

Mester szintű vezetőképzés

120 óra

25 óra

A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében

  1. a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá
  2. az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító képzés teljesítésére köteles.

A vezetőképzés a miniszter által jóváhagyott oktatási program alapján kerül minden arra jogszabályban feljogosított intézményben megszervezésre, így a tanúsítványok egyformán jogosítanak a vezetői poszt betöltésére.

A 31/2018. (IX.25.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés megszervezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is jogosulttá vált, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2018 szeptember 4-5-i döntése értelmében a Katolikus Szeretetszolgálattal való együttműködésben fog megvalósítani.

Az alapozó képzések várhatóan 2019. februártól indulnak.

A katolikus egyház által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kiemelten figyelmébe ajánljuk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Katolikus Szeretetszolgálat által szervezett szociális vezetőképzést, amely természetesen nyitott bármely egyéb, nem katolikus fenntartó munkatársai előtt!

A szociális vezetőképzést 2020-ig Európai Uniós forrásból az EFOP 3.8.2. kiemelt projekt és a VEKOP 7.5.1-16 projekt finanszírozza.