Szociális gondozó és ápoló, valamint demencia gondozó képzés indul

A képzések iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásként kerülnek megszervezésre a Pannon Kincstár Kft.-vel való együttműködésben.

A szociális gondozó és ápoló képzésre jelentkezhet, aki rendelkezik általános iskolai bizonyítvánnyal és egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolással. (foglalkozás-egészségügyi szakellátó által kiállított igazolás).

A demencia gondozó képzés ráépülő képzés, így a képzésre az jelentkezhet, aki rendelkezik az alábbiakban felsorolt végzettségek valamelyikével:

  • általános iskolai bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány,
  • szociális gondozó és ápoló, rehabilitációs nevelő és segítő, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, gyakorló ápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, egészségfejlesztési segítő, valamint szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás és okleveles szociális munkás végzettség valamelyikét igazoló bizonyítvány,

A jelentkezéshez szükséges továbbá elektronikus elérhetőség megadása is.

A szociális gondozó és ápoló képzés és a vizsgadíj mindösszesen bruttó 183.250,-Ft/fő, a demencia gondozó képzés és a vizsgadíj mindösszesen bruttó 225.750,-Ft/fő. A képzés és a vizsga díjának 50 %-át a képzés megkezdése előtt, a további 50 %-át a záróvizsga előtt egy hónappal kell befizetni.

A tanév kezdete mindkét képzés esetében 2020. január elején kezdődik.

A szociális gondozó és ápoló képzés 7 hónapig tart. Oktatási nap: minden második hét péntek 8-18-ig és minden második hét szombat 8-18 óráig. A képzést sikeresen elvégzők OKJ-s szociális gondozó és ápoló bizonyítványt kapnak.

A demencia gondozó képzés 8 hónapig tart. Oktatási nap: minden második szombat 8-18 óráig. A képzést sikeresen elvégzők OKJ-s demencia gondozó bizonyítványt kapnak.

A gyakorlati képzést a résztvevők részben saját intézményükben is teljesíthetik.

Mindkét képzés helyszíne: Budapest V. kerület, Váci utca 47.

A képzésről további információt, segítséget munkaidőben a Katolikus Szeretetszolgálat Vezetőképzési Irodája ad a +36 1 872 6340 telefonszámon.