SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (egyházi)

1993.évi (III.)Törvény 92/C.§(1a),

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1)c, 5/B.§

368/2011. Korm.r. 13.§(1)