SZJA 1%

1997.évi CXXIV. Tv 4.§(1)

Érintett jogszabályok: