Szeptember 21: Szent Máté apostol és evangélista ünnepe

Szent Máté apostol életében megcsodálhatjuk, hogy mivé lehet az ember, ha rábízza magát Jézusra: hogyan lehet utolsóból elsővé. Miként lehet egy mindenki által megvetett, lenézett és kiközösített ember Isten Országának hasznos és eredményes építője.

Élete a mai kor embere számára különösen is a remény története, hiszen a modern ember a bármelyik pillanatban eldobható, kiselejtezhető ember is. Isten azonban soha nem selejtezi ki, nem dobja el az embert. Még a bűnöst sem veti el, hanem új utakra, egy megújult életre hívja.

Nevének - amely a héber Mattanjah-ból ered - a jelentése Isten ajándéka, hűség. Így egyértelművé válik élettörténetéből, hogy a Krisztus követésébe szegődött, az evangéliumi életeszmény szerint élő ember Isten ajándékává lehet úgy az embertásrsai, mint az egész világ számára.

Eredeti neve Lévi volt és vámosként tevékenykedett Kafarnaum városában. Jézus itt hívta el a vámosasztal mellől, a jól fizetett de a társadalom által megvetett állásából apostolnak. Ő felállt és követte Jézust és így lett az Úr nincstelen apostolává, az Egyház megbecsült szentjévé. Ő a neki tulajdonított evangélium szerzője. A hagyomány szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette az örömhírt és halt vértanúságot. Sírja az olaszországi Salernó városának katedrálisában van.