Szent Vince Otthon hírei

ADVENT MÁSODIK GYERTYA

Aranyosi Ervin

ADVENT MÁSODIK GYERTYA

A második is fényre lobban,

jelzi, angyal szállt a földre:

– Éljetek méltóbban, jobban,

s várjatok az újszülöttre!

Lelketeket készítsétek,

– a világ újjá születhet.

Szóljon szívből belső ének,

– nyissátok meg szeretetnek!

Legyen bennünk könyörület,

új megváltónk, mikor várjuk.

A világ is szebbnek tűnhet,

ha utunkat eképp járjuk.

Találd meg a belső békét,

s majd, ha utad tisztán járod,

élvezheted eredményét,

egy csendes, békés világot…

Meggyújtottuk a második gyertyát, közösen lakóinkkal, hozzátartozóikkal. Megható volt, ahogy az idősek készültek, várták szeretteiket. Az öröm, hogy együtt vehettek részt a gyertyagyújtáson, leírhatatlan…….

Az első gyertya

Advent első vasárnapján intézményünk lakói, dolgozói és a hozzátartozók közösen gyújtották meg az udvaron felállított adventi koszorú első gyertyáját.

Intézményünk Családi Átmeneti Otthonában élő gyermekek kedves műsorral készültek, majd Lambert Ferencné szavalta el Aranyosi Ervin versét.

 

Advent – első gyertya

 

Advent első vasárnapján

felgyullad egy gyertya fénye.

Melegítse át szívedet,

legyen fénylő eredménye.

 

Kezdődik a csodavárás,

ahogy egykor Jézust várták,

szeretettel, bizalommal,

a tűz lángját körül állták.

 

A megváltó tiszta fényt hoz,

szeretetet, ami éltet.

Felemel a puszta földről

Isten fiává fogad téged.

 

Szeretettel tárd ki lelked,

öleld át a nagyvilágot,

kívánd azt, hogy minden ember

itt a Földön, legyen áldott!

„Jónak lenni jó”

2022.11.25-én Csákváron a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház Színháztermében helyi civilek jótékonysági estet szerveztek, melynek bevételét az intézményünkben élő kisgyermekes családoknak ajánlották fel.

A rendezvényt Csákvár polgármestere Illés Szabolcs nyitotta meg. Majd a Katolikus Szeretetszolgálat képviseletében Pocsai Valéria gazdasági főigazgató-helyettes olvasta fel Dr. Vajda Norbert főigazgató üzenetét, miszerint a Családok Átmeneti Otthona különleges hely, nem pusztán lakói számára, akik otthont találhatnak benne, de a helyi közösség egésze számára. Az intézmény nem működhetne a helyi befogadó közösség nélkül.

Pirityi Hajnal az intézmény vezetője arról beszélt, hogy a történelem megmutatta, kizárólag azok a közösségek maradhatnak fenn, vészelhetik át a gondterhes időszakokat, ahol a közösség tagjai támaszkodhatnak egymásra, ahol a rászorulóknak mindig van, aki segítő kezet nyújtson, ahol a szolidaritás nem vész ki az emberekből.

Ez a mostani rendezvény azt bizonyítja, hogy a csákvári közösségben él ez a szolidaritás, amire mindnyájan büszkék lehetnek.

Amíg a közösségükben többen vannak a jóakaratú emberek, addig bízhatnak abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a gyermek, az Önök gyermekei is, biztonságos, oltalmazó környezetben nőhetnek fel.

Az est lelkes szervezőinek, a fellépő gyermekek és felnőttek tehetségének, a fantasztikus közönségnek köszönhetően egy varázslatos élményben lehetett részünk. Szavakkal nem tudjuk hálánkat, köszönetünket megfelelően kifejezni, nem tudják teljesen tükrözni az érzést, amivel megajándékoztak minket az adományon túl.

Miért Működtetjük a Családok Átmeneti Otthonát minden velejáró nehézség ellenére?

Máté evangéliumában olvashatunk arról, hogy a jómódú polgárok szívesen hívták Jézust az asztalukhoz, mint híres prédikátort és gyógyítót. A nyomában járó koldusokat, a társadalomban megvetett embereket, utcagyerekeket viszont nem. Előttük szerették volna bezárni a kapukat.

Halottainkra emlékezünk

Eltelt megint egy év és mi ismételten ott álltunk a csákvári katolikus temető hetes parcellájánál, az egykor intézményünkben élt szerzetesnővérek nyughelyénél.

Dr. Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Gerendai Sándor esperes, Mészáros Tamás önkormányzati képviselő, Tóth Árpádné egykori intézményvezető, intézményünk dolgozói és lakói.

Minden évben halottak napjának közeledtével elhelyezzük a sírokon hálánk jeléül a virágokat és meggyújtjuk az emlékezés mécseseit. Habár az otthonban mindennapjaink szerves része az ott élt szerzetesnővérek hagyatéka, még is fontos, hogy a temetőben is lerójuk kegyeletünket, felidézzük emléküket. Nekünk fontos. Hiszen haláluk után is kapaszkodóként szolgálnak, példaként állnak előttünk életükkel nap mint-nap. 

Szerencsések vagyunk, mert az intézményünknek helyet adó valamikori zárdában szolgált, vagy a későbbiekben a rendek feloszlatása után, ott menedékre talált nővérek közösségi és személyes sorsukból, az általuk elmondott és feljegyzett történetekből, az alázatból, ahogyan az elesettek, a gondoskodásra szorulók felé fordultak, ahogy sorsukat méltósággal viselték, erőt meríthetünk: mindennapi küzdelmeink, nehézségeink elviselése során, mikor fáradtak vagyunk, hivatásunk túl nagy terhet ró ránk, mikor úgy tűnik, hogy nem találjuk a megoldást, vagy több türelemre, megértésre lenne szükségünk. Csak emlékezetünkbe kell idéznünk, a kedves nővéreket, akik már földi valójukban nincsenek közöttünk, de mégis, valamilyen módon ott vannak velünk az intézmény falain belül, és még haláluk után is erőt meríthetünk hagyatékukból.

Emlékezetül a temetőben örök nyugalomra helyezett mind a 245 szerzetesnővérnek mécsest gyújtottunk, miközben felidéztük őket rendi hovatartozás és név szerint. A temetői megemlékezést megelőzően lakóink és dolgozóink körében intézményünk udvarán a lélekharangnál gyülekeztünk, ahol együtt imádkoztunk elhunyt lakóinkért és hozzátartozóinkért. Nyugodjanak békében.

IDŐSEK NAPI PROGRAM

Idősek Napja alkalmából, Csákvár Város Önkormányzatától, ünnepségre kaptak meghívást intézményünk lakói.

Illés Szabolcs polgármester, ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Kifejezte tiszteletét és háláját az idősebb nemzedék képviselői felé, Müller Péter szavait idézve:

„Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték csak, mert fáradtságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek…..………..hanem, mert az idős ember, óriási élettapasztalatával, olyan értéket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára például szolgált. Nekünk is ezt kell megtanulnunk. Hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket és hogy becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett.”

A köszöntőt, ajándékműsor követte”1 óra múlva itt vagyok” címmel.

Harsányi Gábor Kossuth és Jászai díjas színművész és Szász Kati énekművész, zenés, kabaré műsora szórakoztatta a közönséget.

A két neves művész, emlékezetes, önfeledt pillanatokat szerzett a közönségnek. Vidáman énekeltük az ismerős dallamokat, derültünk a kabaré jeleneteken. Terített asztalok mellett, szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zártuk a napot.

Lakóin szép élményekkel tértek vissza az otthonba.

Köszönjük Csákvár város önkormányzatának, a Polgármester Úrnak a meghívást!

Intézményünk névadójáról emlékeztünk

2022.09.28-án Páli Szent Vince intézményünk névadójának tiszteletére ünnepi megemlékezést tartottunk.

Az eseményen részt vettek a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeinek vezetői, valamint Csákvár polgármestere, Illés Szabolcs.

Gerendai Sándor esperes és Burányi Roland atya celebrált Szentmisét, intézményünk kápolnájában, majd megszentelték a telephelyen felállított keresztet.

A Szent Vince Családok Átmeneti Otthona lakói és munkatársai versekkel, dalokkal emlékeztek Páli Szent Vincére.

Brunnerné Nemes Gyöngyi a Csákberényi Általános Iskola telephelyvezetője és Mátrai Julianna zenepedagógus vezetésével a zeneiskola növendékei kedveskedtek a résztvevőknek zenével és versekkel.

Tóth Árpádné Marika idézte fel a „Vincés” nővérek emlékét. A rendet Páli Szent Vince alapította 1643-ban a Szeretet Leányai Társulat néven. Páli Szent Vince alapította 1643-ban a Szeretet Leányai Társulat néven.

„Én soha nem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett.”

Páli Szent Vince              

Közösségépítés 2022

Intézményünk dolgozói Bodajkra a Mindenkor Segítő Szűzanya kegyhelyéhez zarándokoltak 2022. szeptember 6-án.

A kegyhelyen két napot töltöttünk, ahol Szentmisén, igeliturgián, lelki gyakorlatokon vettünk részt. Megismerkedhettünk a Kegyhely és Bodajk történetével, az Élet-Kép-Tár kiállításán pedig K. Spányi Béla festményeiben gyönyörködhettünk.

Nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy találkozhattunk az idős Horváth József atyával, akinek intézményünkben tett szolgálatairól mindig szeretettel emlékezünk.

Köszönetünket fejezzük ki Mórocz Tamás plébános, helyettes esperes, címzetes apátnak, Oravecki Attila helyettes plébánosnak és Burányi Roland atyának, a Katolikus Szeretetszolgálat lelki vezetőjének.

A hétköznapok szolgálatához erőt merítve Teréz anya üzenetével lelkileg feltöltődve, Istenben bizakodva tértünk haza.

 „Te csak tedd a jót és szeress”,

 

Együtt lenni jó, családi nap székhelyünkön

Az eső miatt elmaradt, székhelyre tervezett családi napunkat szeptember 27-én tartottuk.

Az időjárás is mellénk állt.

A járvány miatt két év kihagyás után most volt lehetőség ezt a szép hagyományt feleleveníteni.

A CSALÁDIAS hangulatot helyeztük előtérbe. A műsor is kizárólag a lakóink és dolgozóink előadásaira épült. Családi Napunk lehetőséget nyújtott a meghitt együttlétre, imádságra, hálára, szép élmények szerzésére.

Ez számunkra is nagy jelentőségű esemény volt, ami szorosabbá kovácsolta közösségünket.

A sok köszönet, amit kaptunk, a szemmel látható szeretet, ami jellemezte az egész napot, nagy támogatást jelent mindannyiunknak.

Hálásak vagyunk, hogy Isten ránk bízott kegyelmi javai által gondoskodhatunk idős ellátottjainkról, amely által megerősödve, hivatásunkat kiteljesítve segíthetünk a ránk bízott embereken.

Családi nap intézményünk telephelyén

Otthonunk telephelyén 2022. július 30-án Családi Napot rendeztünk, amit már nagyon vártunk a nehézségekkel teli, pandémiás időszakot követően. Szerettünk volna lehetőséget biztosítani intézményünk lakóinak, szeretett hozzátartozóiknak és kollégáinknak, hogy egy vidám ünnepi napot tölthessenek el együtt. Meghívásunkra, több család érkezett, gyermekek, unokák, dédunokák. A gyülekező családtagokat, agapéval fogadtuk, majd a nap szentmisével kezdődött.

Gerendai Sándor esperes úr szavait idézve:

”A közös ima békéje erősíti a családok életét a nehézségekben és örömökben is. Ha béke van a szívünkben, akkor felelősen gondolkodunk a nemzet nagy családjának békéjéről is.” Az intézmény vezetőjének köszöntőjét követően, bemutatta a jelenlévőknek az otthon munkatársait, akik különböző területeken, de mind az itt lakók ellátását szolgálják. A délelőtt további részében kulturális program zajlott. Elsőként A sziget című színdarabot adták elő közösen, intézményünk lakói és dolgozói. Az előadás mottója: „Csak az idő tudja, hogy az életben milyen fontos a szeretet.”

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem című versét Frecska Tiborné Marika, otthonunk lakója szavalta el. Ezután a Szárligeti táncegyüttes nagysikerű country előadását láthattuk, majd intézményünk dolgozóinak meglepetés műsora következett. Népviseletben, vidám asszonycsúfolót előadva szórakoztatták a közönséget. A Családi Napon köszöntöttük Perjés Gézáné Frici nénit, aki családtagjai körében, ezen a napon ünnepelte 99. születésnapját.

Zarándoklat Mátraverebély Szentkúton

2022. június. 24-én a Csákvári Szent Vince Otthon lakói és dolgozói a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeivel közös zarándoklaton vettünk részt, a Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhelyen. Az utazás alatt ismertetőt hallgattunk meg a kegyhely történetéről.

A szentmisén megerősítettük keresztény elkötelezettségünket, Mária hitünket. Az otthonunkban élőkért és dolgozókért a következő könyörgést fogalmaztunk meg:

„Add Urunk, hogy az otthonban élők nyitott és bátor szívvel, kölcsönös szeretetben tudják egymást elfogadni és tisztelni! Adj nekik szilárd hitet, hogy szembe tudjanak nézni az idős korral járó nehézségekkel! Megemlékezünk az otthon maradt beteg testvéreinkről, kérjük rájuk áldásodat. Jóságodba vetet hittel és bizalommal kérünk áld meg Urunk az otthonunk dolgozóit, hogy munkájukat a Te dicsőségedre és az otthonban élők idősek javára végezzék! Segítsd őket, hogy a nehézségek és terhek alatt is erősek legyünk és a szeretet irányítsa mindannyiunkat. Emlékezz meg intézményünk valamennyi elhunytjáról, kérünk téged adj örök üdvösséget nekik! Adj Uram közösségeinknek békét és egyetértést! Hallgass meg Urunk!”

Hálásak vagyunk, hogy ismét megtapasztalhattuk „Szentkút az Istennel, az önmagunkkal, az embertársainkkal és a teremtett világgal való kiengesztelődés szent helye.”

Oldalak