Szent Klára Idősek Otthona hírei

Köszönet a támogatóinknak

 

A Szent Klára Idősek Otthona és a fenntartó - Katolikus Szeretetszolgálat - vezetősége, dolgozói, az idősek otthona ellátottai ezúttal is köszönjük Jászberény Város Önkormányzatának adományait.

Köszönjük továbbá Tamás Zoltán iskolaigazgató, képviselőnek is, aki április 22-én, szerdán járt intézményünkben, és a vírus elleni védekezéshez használandó arcpajzsokat kaptunk tőle.

Köszönjük a Magyar Honvédség munkatársainak, hogy intézményünkben elvégzik a fertőtlenítő takarítást.

Sokat jelent, hogy a Jász-Plasztik Kft. is gondolt az intézményünkben dolgozókra, a cég munkatársa - Kis Viktor közreműködésével - vehettük át a JP higiéniai arcvédő pajzsokat április 24-én, pénteken délelőtt.

Köszönet illeti Király Ramónát, aki számos színes arcmaszkot varrt az intézményünk dolgozói, ellátottai részére.

Mindennapi munkánkat a kapott eszközök nagyban segítik, könnyebbé teszik.

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona

A Szent Klára Otthonban vigyázunk egymásra

 

Nehéz időszakot él most a világ, kis-, és nagyközösségek, családok, és a bentlakásos intézmények ellátottai is. Hiszen hosszú ideje nem találkozhattak személyesen szeretteikkel.

Jászberényi otthonunkban arra törekszünk, hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra, az idősekre, akiknek mindennapjaiban a fizikai ápolás/gondozás mellett mentálisan is szükség van a támogatásra, lelki gondozásra. Ezért teszünk nap, mint nap kollégáinkkal összefogva.

Az ellátottainknak szervezett napi foglalkozások, egyéni, segítő beszélgetések nagyon fontosak. Erre nagy hangsúlyt helyezünk. Különösen ebben a krízishelyzetben még nagyobb szükségük van arra, hogy ott legyünk velük, tájékoztassuk őket a napi hírekről, történésekről. Bár sokan nyomon is tudják mindezt követni a hírforrásokból, ennek ellenére arra törekszünk, hogy közösen ezeket a foglalkozásaink keretében meg is beszéljük.

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona

Szüreti mulatság és „mindenki nevenapja”

Otthonunkban hagyomány, hogy minden esztendőben, egy szép, őszi napot kiválasztva megünnepeljük minden ellátottunk névnapját, közösen, mindenkinek egyszerre. Ezt szokás szerint össze szoktuk kapcsolni a szüreti mulatsággal, amikoris szőlőt sutulunk, mustot kóstolunk.

Az idén is így volt mindez, jó hangulatban, nagyszerű koraőszi időben. Az intézmény udvarán rendeztük meg az eseményünket, hiszen az égiek nagyon is kedveztek nekünk mindehhez.

Vargáné Deme Katalin intézményvezető köszöntötte elsőként az ellátottainkat, majd a terápiás munkacsoport készült verssel, prózával az ünnepi napra. Ezen alkalommal mutatták be a résztvevők azt a produkciót, amellyel Lakiteleken, a Tevékeny Élet Fesztiválon szerepeltek, és csoportos ének kategóriában a II. helyezést érték el.

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona, fénykereszt ünnepség

Áldás a dicsőséges fénykeresztért

 

 

A jászberényi Szent Klára Idősek Otthonába február 20-án, szerdán évfordulós ünnepségre érkeztek az intézmény dolgozói, lakói, meghívott vendégek. Minden esztendő február havában megrendezik - a 2013-ban az otthon udvarában felállított - fénykereszt szentelési évfordulót. 

 

2000. november 15-én II. János Pál pápa - akit ma már a szentek között tisztelhetünk - apostoli áldását adta mindazokra, akik fénykeresztet állítanak. Magyarországon az első 2002. november 1-jén Debrecenben talált otthonra. A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele. Jézus a jeruzsálemi Golgotán, a Koponyák hegyén, keresztre feszítve adta életét az emberiségért. A IV. századtól a keresztények dicsőségének a jele.

 

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona, pályázatokban való részvétel

Pályázatok, amelyekben részt vett intézményünk a tavalyi év során:

Az Essity Hungary Kft. által kiírt (Szenvedélyünk, hogy segítsünk) alábbi két pályázatot adtuk be, az alábbi kategóriában:

1., Pályázat kategóriája: Értéket teremtünk

Pályázat témaköre: Középpontban az egyén

Pályázat címe: Generációk találkozása

Játszótér megépítése

 

2., Pályázat kategóriája: Vigyázz magadra!

Pályázat témaköre: Mozgatás és fürdetés

Pályázat címe: Egészségben az erő!

Pályázati kategória neve: Vigyázz magadra! – Mozgatás és fürdetés – Egészségben az erő!

Betegmozgató- fürdető eszköz beszerzése

 

Karácsonyvárás a Szent Klára Otthonban

Az Angyalkert óvodások műsora

A Szent Klára Otthonban mindig nagy hangsúlyt helyezünk az adventi időszakra, arra, hogy lakóinkkal együtt el tudjunk csendesedni és meghitt körülmények között tudjunk készülni az Úr eljövetelére. Hagyomány, hogy minden esztendőben fellépő csoportok tisztelik meg intézményünket, és adnak karácsonyi műsort lakóink és dolgozóink részére. Legutóbbi ünnepségeink is kellemes hangulatban teltek. Elsőként a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulóit láttuk vendégül, akik megható műsorukkal nagy sikert arattak a közönség körében. Másnap az Angyalkert Óvoda ovisai, óvónői tiszteltek meg fellépésükkel. Öröm volt látni az időseink és a fiatal generáció találkozását, a kedves beszélgetéseiket, egymás megajándékozását. A karácsonyi ünnepségeink sorát a Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium énekkara zárta, akik minden esztendőben könnyeket csalnak megható produkciójukkal a nézők szemébe, ez így volt legutóbb is.

Szent Klára ünnepén

2007 óta minden esztendő augusztusában a Szent Klára Idősek Otthonában névadó ünnepség zajlik, amikor az intézmény munkatársai együtt töltenek egy kellemes napot lakóikkal, hozzátartozókkal, társotthonaik munkatársaival, megívott vendégeikkel. Az idén augusztus 1-jén szerdán zajlott ez a nagyszabású esemény az otthon munkatársainak szervezésében.

A program reggel hálaadó koncelebrációs szentmisével kezdődött, a Barátok templomában. Dr. Novák István főigazgató, plébános úr bemutatta Vesler Sándor káplán atyát, aki augusztus 1-jétől látja el a jászberényi Főtemplomban papi szolgálatát.

Majd az ünnepi prédikációt Taczman András diakónustól hallottuk. Bevezetőjében elmondta, hogy idén a Szent Klára ünnepség megelőzte a porcinkula búcsút, amely mintegy felkészülést is jelent a ferences lelkületre, erre a másik nagy eseményre, a búcsúra.

Szüreti mulatság és „mindenki nevenapja”

Október 4-én, csütörtökön tartottuk hagyományos szüreti mulatságunkat és mindenki nevenapját. Szokásunkhoz híven, egy évben egyszer közös ünnepség keretében köszöntünk mindenkit névnapja alkalmából, amely nap az idén az október 1-jei Idősek Világnapjával és a szüreti mulatásunkkal egészült ki. Kellemes koraőszi időben az udvaron töltöttünk együtt egy délelőttöt ellátottainkkal, kollégáinkkal közösen. Jó hangulatban zajlott a szőlő sutulása, a must kóstolása és a finom ebéd elfogyasztása.

Hegedűjáték a Szent Klára Otthonban

Remeczky Lénárt Mária és férje látogatott el hozzánk, a Szent Klára Idősek Otthonába október 5-én. A művésznő hegedűjátékát hallgathatták meg a jelenlévő időseink és dolgozóink. Igazi zenei „csemegével” készült az előadó, aki már gyermekkora óta érdeklődik a zene iránt, amelyben örömét, hobbiját, és igazi szakmai munkáját leli. Ez az elkötelezettség és profizmus tükröződött vissza a jászberényi fellépése során is, amelyet siker övezett az idősotthonban.

Oldalak