Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona

Jelmondat: 
“Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza!” Sigmund Freud
Telefonszáma: 
+36 57 412 616
+36 30 663 8341
E-mail cím: 
jaszbereny@szeretetszolgalat.hu
Intézményvezető: 
Schiller Natália
Ágazati azonosító: 
S0017821
Elhelyezés: 
nők
Felvételért felelős személy neve: 
Jánosiné Kiss Zsuzsanna
Felvételért felelős személy telefonszáma: 
+36 57 412 616 / 7-es mellék
Felvételért felelős személy e-mail címe: 
Ügyfélfogadási rend: 

Pénztári nyitvatartás és ügyfélfogadás rendje:

Hétfő-szerda:            09:00-11:00 óra

                                 13:00-14:00 óra

Csütörtök:                 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek:                     09:00-11:00

 

Portaszolgálat és látogatási idő:

Látogatás – TÉLI ÉS NYÁRI NYITVATARTÁSI IDŐVEL MŰKÖDÜNK!

NYÁRI IDŐSZAKBAN (április 01-jétől szeptember 30.)

Látogatási idő: naponta de. 09.00-11.00, du. 13.00-18.30

 

TÉLI IDŐSZAKBAN (október 01-jétől március 31.)

Látogatási idő: naponta de. 09.00-11.00, du. 13.00-17.00

A fenti időpontoktól – előzetes egyeztetés szerint - az ellátott állapota miatt térhetünk el.

 

Skype időpontkérés:

Buschman Éva:  0630/ 3 265 178, hétköznap 08-16 óra között.

Az intézmény megközelíthetősége és külső környezete: 

Az intézmény jól megközelíthető tömegközlekedési eszközzel és közúton is. A város centruma 5-10 perc sétával elérhető, így a járóképes lakók sincsenek elzárva a városi környezettől sem. Mintegy 2 hektáron helyezkedik el az intézmény. Zöld övezet, rendezett környezet fogadja a látogatókat. A fővárosból egy- másfél óra alatt elérhető az otthon. Az épület a ferences kolostor épülete, nagy parkkal körülvett területen fekszik, melyet jól ki tudunk használni ellátottaink számára. Intézményünkkel szoros egységet képez Jászberény legrégibb és legértékesebb műemléke a ferences templom. A helybéliek „Barátok templomának” is nevezik. A lakók igény szerint a templomba is átmehetnek szentmisére. 

2023. január 01-jétől kezdődően intézményünk telephellyel bővült: a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vendel Otthonával, Jászapátiban, amely szintén országos felvételi körzettel rendelkezik.

Címük: Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vendel Otthon

(I. számú telephely)

5130 Jászapáti, Juhász Máté u. 2-4.

 

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vendel Otthon demens részlege

(II. számú telephely) 

5130 Jászapáti, Árvai u. 5.

 

Az intézmény rövid története: 

A ferencesek 1472- ben építették fel templomuk mellé kolostorukat, amely 1950- ig a ferencesek rendháza volt, majd 1950- től szociális otthonként működünk. Idős szerzetes nővéreket gondoztak itt korábban, 1993-tól világi hívek számára is ellátást biztosítunk. A ferences női rend alapítójára bíztuk a házat. Szent Klára lett névadónk 2007-ben, akinek élete példa a lakók és a dolgozók számára egyaránt. Intézményünk bentlakásos idősek otthona. Intézményünk ékköve, a kápolna; a belső zárt kertünk a quadrum; valamint a refektórium (nagyebéldő), ahol a közös étkezések és programok zajlanak. A kápolnában az ellátottak, dolgozók rendszeresen részt vehetnek szentmisén. 

Szakmai munka: 

Ápolás: Az ápolási munka három gondozási egységben történik. 

I. Gondozási egység: A demens részlegünkön súlyos demenciában szenvedő ellátottak kerülnek elhelyezésre.

II. Gondozási egység: Ezen a részlegünkön elsősorban a mozgásukban korlátozott ellátottak laknak, mellettük a 24 órás szakápolást igénylő betegeink is itt kapnak elhelyezést.

III. Gondozási egység: Ezen a szinten elsősorban az önmaguk ellátására még képes lakók kerülnek elhelyezésre.

 

Intézményünkben szakápolási tevékenységeket is tudunk biztosítani, azon ellátottaink számára, akiknek az állapota ezt igényli, illetve orvosi utasítás szerint erre rászorul. Ezen feladatok elvégzésére szakápolóink állnak rendelkezésre, akik működési engedéllyel rendelkeznek, és szakápolási protokollok szerint végezik a munkájukat. Az ápolás a lakó egyedi egészségügyi állapotának megfelelően kerül meghatározásra és végrehajtásra. A minőségi szakmai munka feltétele, hogy a szakápolásért felelős ápolók a legjobb tudásukkal, a szakmai irányelvek maximális figyelembevételével végezzék munkájukat. Mivel a demens betegek igénylik az állandó, folyamatos jelenlétet és törődést, a gondozóknak feladatuk minden tevékenységet úgy végezni, hogy abban a legfontosabb maga az ellátott legyen.

Az ápolás célja: az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása, a betegségek megelőzése, a fájdalom csillapítása, a szenvedések enyhítése, az emberi méltóság megőrzése. Ápolóink gondoskodnak a demenciában és Alzheimer-kórban szenvedőkről, ugyanakkor ellátást biztosítunk a rászoruló járóképes időseknek is. Az ápolási munka központi helyei a gondozási egységenként kialakított, korszerűen felszerelt nővérszobák illetve a tetőtérben a nővérpult.

 

Foglalkoztatás, mentálhigiéné: Intézményünkben a foglalkoztatás célja, a hétköznapok kitöltése értelmes tevékenységekkel, kellemes érzések ébresztése, új ismeretek szerzése, a fizikai és szellemi aktivitás megtartása, fejlesztése, az idő hasznos és tevékeny eltöltése, hogy lakóink jól érezzék magukat. A foglalkozások segítik az ellátottak közösségbe integrálását. A foglalkoztatás szervezése szoros kapcsolatban van a mentálhigiénés ellátással. Az ellátottak mentális és lelki állapotától is függ, hogy milyen napi tevékenységbe vonjuk be őket. A fizikai és szellemi aktivitásukat, a megmaradt képességeiket figyelembe vesszük a foglalkozások szervezése során. A mentálhigiénés csoport munkatársai személyre szabott foglalkoztatási terveket készítenek. Minden ellátott részére meg kell találni a számára megfelelő foglalkoztatást, egyéni adottságainak figyelembe vételével. Minden hétköznap délelőtt és délután meghatározott időben vannak a foglalkozások, minden egyes gondozási egységben. A mentálhigiénés és foglalkoztatást szervező munkatársak szervezik ezeket az alkalmakat, amelyekhez biztosítják a szükséges eszközöket. A mentálhigiénés ellátás az előgondozástól, az otthonba kerülésen át, az élet végi feladatokig fontos szerepet kap az idősotthoni teendők között. Az egyéni gondozási terv felállításában a mentálhigiénés munkatársak tevékenyen részt vesznek. Az ellátottak életútját, családi kapcsolatait felmérik és azt, ha lehet, segítik fenntartani. Fontos az értő segítség, a szeretetteljes légkör és az elfogadó, megértő munkatársak jelenléte. A személyre szabott bánásmód alkalmazásával az otthonba költözéskor a lelki egyensúly megteremtésére törekszünk, illetve annak megőrzésében segítjük ellátottainkat, amellyel képesek a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra. Ide tartozik a lelki egyensúly biztosítása és védelme.

Az ellátottak elhelyezési körülményei: 

Az intézmény teljes területén biztosított az akadálymentes közlekedés. A folyosók, a fürdőszobák, a vizesblokkok kapaszkodókkal vannak ellátva, megfelelői világítással felszerelt az épület. A mosdóink csúszásgátlóval beépítettek. Az épület különböző szintjeinek elérését 2 lift biztosítja. A lakószobák elsősorban hálószobák. A közösségi helyiségek, folyosói társalgók adnak teret a találkozásra, a beszélgetésre, a TV nézésre, itt élnek a lakók tevékeny életet. Az ellátottak az intézmény által berendezett szobákban kapnak elhelyezést. 

 

Lakók száma: 
135 fő
Intézményi térítési díj: 
6 710 Ft / nap
Szolgáltatások: 

Fodrász: Heti rendszerességgel keddenként érkezik a fodrász az otthonba, a II. gondozási egység vizesblokkal kialakított helyiségében az általa megszabott, (faliújságra kitűzött) díj ellenében a szolgáltatás igénybe vehető. 

Pedikűr: A gyógypedikűrt igénylő ellátottak részére pedikűrös szakember látogat az intézménybe és az általa megszabott díjazás ellenében a szolgáltatás igénybe vehető. A szolgáltatásra jelentkezni a részlegvezető ápolónál lehet.

Látogatási idő: 

Látogatási idő mindennap 09 órától 11 óráig, illetve 13 órától 17 óráig.

Szentmise: 

Katolikus intézményünk nagy hangsúlyt fektet a hitélet gyakorlására. Rendszeresen részt vehetnek időseink és dolgozóink is szentmisén, amelyben nagy segítségünkre van - a fenntartó központ közreműködésével - Burányi Roland atya.

Bekerüléshez szükséges dokumentumok jegyzéke: 

Intézményünkben elektronikusan vezetett várólistát működtetünk. Várólistára kerüléshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

Események, rendezvények: 

Az év során számos közös rendezvényt szervezünk, amelyre a lakókat és hozzátartozóikat, egyéb érdeklődőket is szívesen fogadunk, várunk. Ezek közül a következők a legfontosabbak: fénykereszt-szentelési évfordulónk, farsangi bál, húsvéti játszóház, zarándoklatok, egyebek mellett Mátraverebély-Szentkútra. Legkiemelkedőbb ünnepünk, névadónk Szent Klára Napja, ősszel tartjuk „mindenki nevenapját”, szüreti bált, Családi napot, Idősek Napját, majd az esztendő végéhez közeledve a karácsonyi ünnepkörbe kapcsolódunk be, számos meghívott vendéggel, iskolás, óvodás gyermekek műsorával lepjük meg időseinket.

 

 

Belső visszaélés-bejelentés: 

Panaszbejelentés:
Szabályzat: mellékelve (pdf)
e-mail: panasz@flplaw.hu