Szent Ferenc Udvarának átadása Máriaremetén

Örömmel adjuk hírül, hogy a XXIII. János Otthon Názáret Ház udvarában kialakítottuk Szent Ferenc Udvarát, melyet 2019. június 06-án adtunk át.

Szentmisével kezdődött az ünnep, ahol főcelebráns Mons. Esterházy László pápai káplán, kanonok, kerületi esperes, plébános volt és a homíliát Ft. Horváth Zoltán Terézváros plébánosa mondta.

Ünnepünk fényét növelte, hogy megemlékeztünk arról a csodálatos eseményről is, hogy Herpy György atya lakónkat 65 évvel ezelőtt szentelték áldozópappá és az idei évben ünnepli vasmiséjét. Egész életét Isten Országának szolgálatára szentelte és most itt a XXIII. János Otthon lakójaként is, az Eukarisztikus Jézust hozza közénk. Megköszöntük szolgálatát, a Szentírás szavaival méltatjuk papi életét. „Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.” (1Tim. 3,13) Tápióbicskén készítették számára azt a grillázstortát, mely a kelyhet és a kenyeret ábrázolta, mint a papi élet lényegét. Emléklappal köszöntük meg 65 éves egyházi szolgálatát.

Szent Ferenc Udvar létrehozásának gyökere 2017. év szeptemberében forrásozik, amikor átadásra került a Befogad – lak, a demenciával élők nappali ellátását biztosító egyházi intézmény új része. Varga Mihály miniszter úr ezen az ünnepen ígéretet tett, hogy támogatja munkánkat. A miniszteri, továbbá fenntartói támogatásból, a hozzátartozók adományából megvalósítottuk a Názáret Ház udvarában álló két romos épület lebontását, a tereprendezést és kialakítottuk Szent Ferenc Udvarát. Az udvarba kisállatokat hoztunk elkerített részekbe, tyúkot, kakast, nyulat, terápiás célzattal kutya, macska is részei az udvar közösségének, továbbá magasított ágyásokba gyógy – és fűszernövényeket ültettünk és kerti padokat helyeztünk el.

Az udvar elnevezést az ismert szentről, Ferencről kapta, aki a hagyomány szerint a belőle fakadó evangéliumi szeretettől vezérelve az állatokkal is tudott beszélgetni Isten dicsőségére. Tapasztalatunk, hogy a természeti környezet nagyon jó hatással van a demenciával élő ellátottainkra, így Szent Ferenc Udvarának kialakításával továbbfejlesztettük a keresztény értékrenden alapuló személyközpontú idősellátásunkat.

Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Dr. Láng Zsolt a II. kerület polgármestere, Varga Mihály miniszter és a nemzeti színű szalag átvágásával átadták az udvart a demenciával élő személyek számára.

Az ünnepség a lakók és dolgozók közös műsorával folytatódott és a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont, Alapfokú Művészeti Iskolájának vonószenekari koncertjét hallhattuk, melyet az udvarban egy közös szeretetlakoma követett.

Az intézmény dolgozói és lakói nevében az intézményvezetője megköszönte a támogatást Főigazgató Asszonynak és Miniszter Úrnak az intézmény mindennapjait bemutató fotókönyvvel, melyet Teréz Anya szavaival koronáztunk meg:

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger."

Az eseményről hírt adott a II. kerület helyi sajtója, a Magyar Kurír, a Katolikus Rádió, az Élő Egyház és a Katolikus Krónika. A hírüladás egy része az alábbiakban elérhető.

http://www.magyarkurir.hu/hazai/mulo-emlekek-nyomaban-atadtak-mariaremeten-szent-ferenc-udvarat-demenciaval-eloknek; https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/495339

Végtelen hála és köszönet van szívünkbe a Gondviselő Istennek, hogy munkatársai lehetünk ezzel a kezdeményezéssel is, az Isten Országának építésében!

Balog Józsefné intézményvezető