Szent Ferenc Udvarának átadása Máriaremetén

Örömmel adjuk hírül, hogy a XXIII. János Otthon Názáret Ház udvarában kialakítottuk Szent Ferenc Udvarát, melyet 2019. június 06-án adtunk át.

A Duna tv Katolikus Krónika 2019. június 30. adásában (17 perc 48 mp) közölt riportfilm megtekintése

Szentmisével kezdődött az ünnep, ahol főcelebráns Mons. Esterházy László pápai káplán, kanonok, kerületi esperes, plébános volt és a homíliát Ft. Horváth Zoltán Terézváros plébánosa mondta.

Ünnepünk fényét növelte, hogy megemlékeztünk arról a csodálatos eseményről is, hogy Herpy György atya lakónkat 65 évvel ezelőtt szentelték áldozópappá és az idei évben ünnepli vasmiséjét. Egész életét Isten Országának szolgálatára szentelte és most itt a XXIII. János Otthon lakójaként is, az Eukarisztikus Jézust hozza közénk. Megköszöntük szolgálatát, a Szentírás szavaival méltatjuk papi életét. „Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.” (1Tim. 3,13) Tápióbicskén készítették számára azt a grillázstortát, mely a kelyhet és a kenyeret ábrázolta, mint a papi élet lényegét. Emléklappal köszöntük meg 65 éves egyházi szolgálatát.

Szent Ferenc Udvar létrehozásának gyökere 2017. év szeptemberében forrásozik, amikor átadásra került a Befogad – lak, a demenciával élők nappali ellátását biztosító egyházi intézmény új része. Varga Mihály miniszter úr ezen az ünnepen ígéretet tett, hogy támogatja munkánkat. A miniszteri, továbbá fenntartói támogatásból, a hozzátartozók adományából megvalósítottuk a Názáret Ház udvarában álló két romos épület lebontását, a tereprendezést és kialakítottuk Szent Ferenc Udvarát. Az udvarba kisállatokat hoztunk elkerített részekbe, tyúkot, kakast, nyulat, terápiás célzattal kutya, macska is részei az udvar közösségének, továbbá magasított ágyásokba gyógy – és fűszernövényeket ültettünk és kerti padokat helyeztünk el.

Az udvar elnevezést az ismert szentről, Ferencről kapta, aki a hagyomány szerint a belőle fakadó evangéliumi szeretettől vezérelve az állatokkal is tudott beszélgetni Isten dicsőségére. Tapasztalatunk, hogy a természeti környezet nagyon jó hatással van a demenciával élő ellátottainkra, így Szent Ferenc Udvarának kialakításával továbbfejlesztettük a keresztény értékrenden alapuló személyközpontú idősellátásunkat.

Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Dr. Láng Zsolt a II. kerület polgármestere, Varga Mihály miniszter és a nemzeti színű szalag átvágásával átadták az udvart a demenciával élő személyek számára.

Az ünnepség a lakók és dolgozók közös műsorával folytatódott és a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont, Alapfokú Művészeti Iskolájának vonószenekari koncertjét hallhattuk, melyet az udvarban egy közös szeretetlakoma követett.

Az intézmény dolgozói és lakói nevében az intézményvezetője megköszönte a támogatást Főigazgató Asszonynak és Miniszter Úrnak az intézmény mindennapjait bemutató fotókönyvvel, melyet Teréz Anya szavaival koronáztunk meg:

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger."

Az eseményről hírt adott a II. kerület helyi sajtója, a Magyar Kurír, a Katolikus Rádió, az Élő Egyház és a Katolikus Krónika. A hírüladás egy része az alábbiakban elérhető.

http://www.magyarkurir.hu/hazai/mulo-emlekek-nyomaban-atadtak-mariaremeten-szent-ferenc-udvarat-demenciaval-eloknek; https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/495339

Végtelen hála és köszönet van szívünkbe a Gondviselő Istennek, hogy munkatársai lehetünk ezzel a kezdeményezéssel is, az Isten Országának építésében!

Balog Józsefné intézményvezető