Személyi térítési díj

1993.évi (III.)Törvény 11.§(5), 68/B.§ (1),115.§(2-8),117.§(1,2,3),119.§

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(3)b.,(4),7.§(2), 31.§(1-2),