Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(a)

Érintett jogszabályok: