Személyes gondoskodást nyújtó intézmény

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(G)

Érintett jogszabályok: